Om oss

 

Minnesmerkomiteen  ble grunnlagt for å arbeide for  å reise konkrete minnesmerker i Fyllingsdalen. Med utgangspunkt i lokalhistoriske kjennetegn og navn på veier og gater, ville vi inspirere til økt  kunnskap om bydelen ved å reise synlige minnesmerker flere steder i dalen. Dette arbeidet var i tråd med ideene om å sikre  den lokalhistoriske identiteten. Folk fra Fyllingsdalen skulle kunne knytte seg til det området der de bodde. Gate- og veinavn skulle få sin historiske identitet gjennom ulike synlige tekster og relieff. Andre viktige sider ved lokalhistorien skulle også komme frem i lyset på en synlig og fordelaktig måte.

Medlemmene i Minnesmerkekomiteen fra starten av var personer som også hadde startet lokalavisen Sydvesten. Vi organiserte oss som en liten gruppe med en bestemt oppgave og ville ta steg for steg etter som gode ideer dukket opp.

Reising av minnesmerker ble noen av de viktigste tiltakene i starten, men vi har også engasjert oss i annet lokalhistorisk arbeid. I lang tid har vi arbeidet med å samle gamle bilder til en billed-samling ved Bergen offentlige bibliotek i Oasen. Noen av disse har vi brukt til å lage CD-romen om Fyllingsdalen og mange av dem vil bli brukt i boken FYLLINGSDALEN FØR I TIDEN.  Minnesmerkekomiteen har i alle år vært opptatt av planene om å reise et kulturhus i Fyllingsdalen.

Minnesmerkekomiteen er ikke en vanlig medlemsorganisasjon, men en gruppe med representanter fra ulike organisasjoner og enkeltpersoner som har vist interesse for lokale tiltak i Fyllingsdalen. Vårt arbeid med de konkrete prosjekt vi har utført, har vært støttet økonomiske av både offentlige institusjoner og private firmaer. Vi har nær kontakt med Kulturkontoret i Fyllingsdalen, Fritidsavdelingen i Bergen kommune, Bergen offentlige bibliotek og Fyllingsdalen Historielag. Minnesmerkekomiten velger en representant til Andreas I. Dalens Fond.