Om Minnesmerkekomitéen i Fyllingsdalen

Da Minnesmerkomiteen i sin tid ble grunnlagt var det for å arbeide med og reise konkrete minnesmerker i Fyllingsdalen. Med utgangspunkt i lokalhistoriske kjennetegn og navn på veier og gater, ville vi inspirere til at fyllingsdølene skulle få kunnskap om sin bakgrunn ved å lage synlige minnesmerker flere steder i dalen. Dette arbeidet var i tråd med ideene om å sikre at den lokalhistoriske identiteten var viktig dvs. at folk fra Fyllingsdalen skulle kunne knytte seg til det området der de bodde. Gate- og veinavn skulle få sin historiske identitet gjennom ulike synlige tekster og relieff. Andre viktige sider ved lokalhistorien skulle også komme frem i lyset på en synlig og fordelaktig måte.

De som ble med i Minnesmerkekomiteen fra starten av var personer som også hadde arbeidet med den ”gamle” Sydvesten. Vi organiserte oss som en liten gruppe med en bestemt oppgave og ville ta steg for steg etter som gode ideer dukket opp.

Reising av minnesmerker ble noen av de viktigste tiltakene i starten, men vi har også engasjert oss i annet lokalhistorisk arbeid. I lang tid har vi arbeidet med å samle gamle bilder til en billed-samling ved Bergen offentlige bibliotek i Oasen. Noen av disse har vi brukt til å lage CD-romen om Fyllingsdalen og mange av dem vil bli brukt i boken FYLLINGSDALEN FØR I TIDEN som er under arbeid. Minnesmerkekomiteen har i alle år også vært opptatt av planene om å reise et kulturhus i Fyllingsdalen og vi følger nøye med i de planene og de diskusjonene som er oppe i tiden.

Minnesmerkekomiteen er ikke en vanlig medlemsorganisasjon, men en gruppe med representanter fra ulike organisasjoner og enkeltpersoner som har vist interesse for lokale tiltak i Fyllingsdalen. Vårt arbeid med de konkrete prosjekt vi har utført, har vært støttet økonomiske av både offentlige institusjoner og private firmaer. Vi har nær kontakt med Kulturkontoret i Fyllingsdalen, Fritidsavdelingen i Bergen kommune, Bergen offentlige bibliotek og Fyllingsdalen Historielag. Minnesmerkekomiten velger en representant til Andreas I. Dalens Fond (2003-: Kjell Sælensminde) og Fyllingsdalen Kulturfond - Shetlands Larsens Minne (2003-: Stein Ugelvik Larsen).

Minnesmerkekomiteen i Fyllingsdalen kan best nås gjennom vår epostadresse som du ser nedenfor. Sekretær i komiteen er Kari Hoffmann som treffes på Bergen offentlig bibliotek, Oasen i kontortiden.
Medlemmer i Minnesmerkekomiteen er:
Stein Ugelvik Larsen, leder
Kari Hoffmann, kasserer
Petra Ersvær
Magne Angvik
Ragnhild Bolstad
Kjell Sælensminde (fra Ungdomslaget)
Randi Skjold (fra Bydelsstyret)

Tilbake til forsiden