FYLLINGSDALEN FØR I TIDEN. Bind 3

FYLLINGSDALEN FØR I TIDEN.

Mørke skyer over dalen – krig og innlemming. Bind 3

Redaktør Stein Ugelvik Larsen. Redaksjonskomiteen: Redaksjonssekretær Kari Hoffmann, Magne Angvik, Helge Adam Egge, Jan Eidsvåg, Svend-Ove Kristiansen, Kåre Kvinge, Lillian Therese Kvinge, Olaug Sælen Solheim og Kjell Sælensminde.
John Griegs Forlag.  638 sider. 2017

Tredje bind av Fyllingsdalen historie handler om den mest dramatiske perioden av bydelens historie. Vi får fortellingen om okkupasjon, hverdag, motstand ute og hjemme, russiske krigsfanger og om dem som valgte feil side under krigen.  Oppgjørene etter krigen med økonomiske erstatninger og  oppveksten til barn under og rett etter krigen skildres. Prosessen da Fyllingsdalen ble overført fra Fana kommune og innlemmet i Bergen kommune belyses grundig. Siste kapittel  gir et bredt og viktig innsyn i de naturforhold som omgir oss fyllingsdøler. Løvstakkens tiltrekning, dens geologiske historie og særtrekk ved landskapet er fremstilt og illustrert. Naturkapittelet gir et grundig innsyn i planteliv, dyreliv og fugleliv med en avrunding om klimaet i dalen.

Boken forteller om dramatikk og vonde hendelser, men slutter med beskrivelser av den vakre naturen som omgir oss. Vårt mål er å gi folk i Fyllingsdalen sterkere røtter og tilhørighet til stedet der de bor.

BT omtale av bind III

http://heimen tidsskrift/ Heimen-Idunn-tidsskrifter på nett/Heimen 1/2018