Kulturhus

Minnesmerkekomiteen i Fyllingsdalen har i hele tiden vært sterkt opptatt av at det så snart som mulig kan reises et kulturhus i Fyllingsdalen. Vi har gjennom årene drøftet dette spørsmålet på våre møter og deltatt på ulikt vis i komiteer som har arbeidet med saken. Flere av dem som har hatt konkrete prosjekt har møtt i vår komite og lagt frem tegninger og planer.

Med tanke på å kunne fremskynde arbeidet med å reise kulturhuset, vil vi på disse sidene presentere noen av de prosjektene som har vært lagt frem hittil. Dette både for å dokumentere hva som har vært gjort, og for å påvirke arbeidet i tiden fremover.

Vi vil prøve å følge nøye utviklingen i Bergen kommune og i nærmiljøet for å stimulere til at arbeidet med kulturhuset ikke kommer i ”mediaskyggen”, eller blir glemt i de stramme økonomiske tider som Bergen kommune nå er inne i.

 

LYNGHAUG AMFI

Som mange kjenner til så har Fyllingsdalen gjennom de siste årene utmerket seg på et spesielt område: korpsmusikk. Dalen har hatt et viktig og allsidig skolekorpsmiljø der særlig Lyshovden skoles musikkorps har fremhevet seg med mange fremragende prestasjoner.

Med bakgrunn i dette miljøet og tilknyttet styret i Lyshovden skoles musikkorps tok Roald Nystad, som den gang var formann, opp ideen om å lage en utendørs scene der korps og orkestre kunne ha et skikkelig sted utendørs for å opptre til glede for dalens befolkning og Bergens innbyggere for øvrig. En prosjektgruppe ble satt ned og gradvis kom man frem til at Lynghaugparken kunne være et godt egen sted for en slik musikkscene.

Arkitekt Bjørn Eik fra Fyllingsdalen var med i prosjektgruppen og han la frem konkrete planer om hvordan og hvor i terrenget denne musikk-paviljongen kunne bygges. Han foretok grunnboringer i myra med tanke på en stø grunnmur og undersøkte i Kandaskogen om det fantes store nok furutrær som passet til opplegget.

Prosjektet førte til at LYNGHAUG AMFI oppsto som et begrep og en konkretisering av denne musikkscenen. Amfiet var planlagt å skulle ligge i hellingen nord for Fyllingsdalen kirke og ned mot Lynghaugtjernet i god avstand fra bebyggelsen.

Dessverre nådde ikke den entusiastiske prosjektgruppen frem med sitt flotte initiativ. Da bydelsutvalget behandlet saken var flertallet imot fordi noen mente at reisingen av LYNGHAUG AMFI ville forpurre planene om kulturhus i dalen. Noen av naboene var også imot på grunn av mulig støy fra konsertene.

Planene ligger der fortsatt og Bjørn Eiks tegning er et godt utgangspunkt for å ta opp ideen på nytt.