C. J. Hambro

Carl Joachim (1885-1964), født i Bergen, journalist i Morgenbladet fra 1905, 1913-20. Representerte Høire på Stortinget 1919-57, partiformann 1928-34 og 1945-54, medlem av Nobelkomiteen 1940-63. Stortingspresident ved utbruddet av 2. verdenskrig, og sentral ved evakuering av storting, regjering og kongefamilie.

I motsetning til de fleste politikere i Norge og vesten generelt så han tidlig den faren Hitler utgjorde, og bidro som sådan sterkt til at partiet, i motsetning til mange søsterpartier, ikke ble særlig påvirket av nazismen. Han så på München-forliket som et svik og forlot landet selv før Riksrådsforhandlingene.

Minnesmerket ble avduket 29. september 1985.

 

Om minnesmerket av Stein Ugelvik Larsen

Minnesmerket over Carl Joachim Hambro ligger i fortsettelsen av J.L. Mowinckelsvei og i krysset med Benshaugen. Det ble avduket 29. September 1985 av daværende stortingspresident Per Hysing-Dahl og med hilser og taler fra Bergens bys ordfører, partiet Høyre og Hans Majestet Kongen.

C.J. Hambro (1885-1964) forlot tidlig sin fødeby Bergen og ofret seg politikken på riksplanet. 11919 ble han i Oslo valgt som stortingsmann fra Høyre og satt siden på Stortinget helt frem til 1957. Hans hovedinteresse i politikken var særlig utenrikspolitikken og konstitusjonelle spørsmål. Derfor ble han også innsatt som formann i Utenriks og konstitusjonskomiteen fra 1925 til 1945. Han representerte også Norge i Folkeforbundet og ble på slutten av forbundets virke valgt som president.

1 1940 var C.J. Hambro Stortingspresident og det var bl.a. i den egenskap at han sto i brodden for den hurtige evakuering av Kongehuset og regjeringen fra Oslo da den tyske okkupasjonen ble innledet. Det var også Hambro som sto bak formuleringen av ‘Elverumsfullmakten’ i aprildagene, der Stortinget overlot til Nygårdsvolds regjering å overta det hele ansvaret for Norges styring inntil freden var gjennopprettet.

I den berømte bok om sin slektning C.J. Hambro skriver også Johan Hambro, at Nygårdsvold om formiddagen hadde bedt Hambro om at han kunne overta regjeringsmakten. da Nygårdsvold selv var helt nedbrutt. Hambros klare holdning i denne tiden, sammen med hans sterke interesser for å verne om den norske Grunnlov, gjorde at vi valgte å skrive inn på minneplaten følgende setning: «Frihetens og konstitusjonens vokter 1940».

Innen sitt parti Høyre var C.J. Hambro i mange år formann og den drivende kraft. Han arbeidet intenst mot at sterke utenomparlamentariske krefter nærmest fikk ‘overta’ partiet og styre det ‘utenfra’ etter det ydmykende valgnederlaget i 1927. Da NS-partiet med Quisling i spissen dukket frem på scenen i 1933, var det Hambro fremfor noen som arbeidet hardest mot enhver form for samarbeid med NS. Ham kjempet forgjeves mot at Bergen Høyre skulle inngå listesamarbeid med partiet i 1933, men klarte å hindre et lignende samarbeid i Trondheim samme år.

I Høyre var det fra tid til annen strid om C.J. Hambros lederstil og skikkelse. Han var en så sterk personlighet, og hadde så spesielle måter å opptre på, at han fikk flere interne motstandere i Høyres ledelse. Men hans karakteristiske taler frembar sterke budskap og veide tungt i den norske politiske debatt. Han ble derfor en samlende skikkelse, selv om han ikke var så lett å samarbeide med.

C.J. Hambro var filolog av utdannelse og var en meget flittig og nådeløs litteratur- og teateranmelder. Han oversatte mange romaner og utga selv egne bøker og politiske taler. Han hadde personlige og viktige kontakter med utenlandske statsmenn og kulturpersonligheter og arbeidet aktivt for bl.a. å utbre kjennskap til Norge i utlandet. Som formann i Nordmanns-forbundet hadde han vært særlig aktiv i USA og særlig under krigen reiste han rundt og fortalte amerikanerne om hvordan krigen ble opplevet hjemme i Norge. C.J. Hambro var alltid travelt opptatt og hadde meget lange arbeidsdager. Han slet seg omtrent ut med offentlig og kulturelt arbeid. Han er en av de få av våre kjente politikere vi i ettertid kan betegne med uttryk ket: – en statsmann.

Stein Ugelvik Larsen er formann for Minnesmerkekomiteen i Fyllingsdalen.

 

Mer om C. J. Hambro

Om minnesmerket i Lokalavisen

Program ved avdukingen

Bilder av monumentet