Avduking til våren

Fin plass ved Ortuvannet

Sydvesten 40/1978

Minnesmerkekomiteen har klart det! Gjennom den vellykkede Ungdomslagskvelden fredag 24. november ble den siste delen av finansier. ingen brakt vel i havn. Et positivt og innsatsvillig publikum var møtt opp og kjøpte lodd og årer til inntekt for saken.

Det var stor rift om loddene og Ungdomslagets solide støttespillere hadde gitt flotte og etterspurte gevinster. Et særlig hyggelig innslag var at flere av Ivar Sælens slekt hadde møtt opp. Johan Sælen, en av Ivar Sælens sønner, holdt en kort tale der han mintes sin far og fortalte litt om ulike inntrykk folk han hadde truffet hadde hatt om hans far.

Mandag 27. november – fikk Minnesmerkekomiteen den store opplevelse å se den ferdige statuen som man i vel halvannet år hadde stridt for. Billedhogger Nils Aas var kommet i ens ærend fra Oslo for å være med på prøveoppstillingen av statuen. Den ble plassert på en modell av den endelige sokkelen og skal rage 2 meter over bakken like ved gangveien ved Ortuvanent. Rundt statuen vil Fritidsseksjonen bygge opp terrenget litt. og renske opp ned mot vannet slik at statuen skal gli fint inn I gråsteinsmassivet bak og få en naturlig plass så folk kan samles rundt statuen.

Sydvesten hadde en kort samtale med Nils Aas under prøveoppstillingen. Han uttrykte seg meget positivt om at Fyllingsdalen Ungdomslag hadde tatt initiativet til å få statuen reist, og han trodde også at statuen ville bli en fin berikelse til Fyllingsdalen. Nils Aas er forøvrig en meget kjent billedhogger i dag. Han har laget en rekke statuer av bl. a. Kong Haakon, Einar Gerhardsen, Johan Borgen m.fl. og har arbeidet både i bronse, stein og med mange ulike former for materiale. Et stort prosjekt som han nå har under arbeid er en 4-5 meter høy statue av Henrik Ibsen i stein, som skal komme foran Den Nationale Scene.

Den videre gangen i arbeidet med statuen vil nå ligge i første rekke til Fritidsseksjonen som skal lage en skisse over plassering og utforming av anlegget omkring. Man vil så ta kontakt med Bydelsutvalget for å få bekreftet at de er enige i plasseringen og opplegget slik som man forøvrig hadde blitt enige, om da bydelsformannen i februar i år hadde deltatt i den første befa- ring med Nils Aas på det samme stedet.

Siden vi nå har kommet så langt frem på dette året, og har gått inn i en mørk og kald periode, så er man enige om at det beste vil være å vente med selve avdukingen til utpå våren. Minnesmerkekomiteen har festet seg ved et tidsrom i god tid før 17. mai, slik at Ungdomslaget eventuelt kan arrangere en seremoni ved statuen for å markere dagen.

 

< Tilbake til Ivar B. Sælen