Inntil 20.000 kroner i tilskudd

til reising av minnesmerke over Ivar Sælen

Sydvesten 31/1978

«Fyllingsdalen med sine 23.000 innbyggere er et av de mest kulturfattige områder i Bergen, når det gjelder faste kulturminner og kunstnerisk utsmykking. Det er en bydel som har vært bygget opp over en kort periode og når denne utbygging nå på det nærmeste er avsluttet er det viktig at bydelen får sitt lokale særpreg på en rekke områder. Man må bygge opp lokale identiteter og skape et naturlig miljø der fortidsminner og nyere kulturskatter etterhvert får sin plass.

Som et ledd i dette arbeidet vil vi søke om kulturseksjonens medvirkning til reising av et minnesmerke over Ivar Sagilen: tidligere statsråd, ordfører og kulturpersonlighet i Fyllingsdalen», heter det i et brev til Kulturseksjonen fra en aksjonskomite med grunnlag i Fyllingsdalen Ungdomslag som er nedsatt for å lede arbeidet med å reise minnesmerket. Aksjonskomiteen har festet seg ved et beløp på 30.000 til 40.000 kroer som totalramme for hele prosjektet.

Bydelsutvalg 18 har i møte den 18. juni i år enstemmig gått inn for å støtte søknaden fra Fyllingsdalen Ungdomslag om økonomisk hjelp i ovennevnte sak. Og på møte i Formannskapet i forrige uke ble følgende vedtatt:

Under forutsetning av at aksjonskomiteen for reisning av et minnesmerke over Ivar Sælen realiserer sine planer om innsamling av et beløp gir formannskapet tilsagn om å bidra med 50% av totalkostnadene, begrenset oppad til kr. 20.000.

Beløpet inntil kr. 20.000 tillates i tilfelle belastet Fondet for kunstnerisk utsmykning av byen.

 

< Tilbake til Ivar B. Sælen