Minnesmerke over Ivar Sælen avduket

Morgenavisen 18/5-1979

Avdukingen av minnesmerket over Ivar Sælen satte en ekstra spiss på feiringen av nasjonaldagen i Fyllingsdalen. Nærmere to hundre mennesker var møtt frem i Ortunparken for å overvære den høytidelige handling.

Før avdukingen var det taler av amanuensis Stein Ugelvik Larsen, ordfører Eilert Eilertsen hilste på vegne av Bergen kommune, Esther Hamre hilste på vegne av Bydelsutvalget, og Sygni Salvesen, datter av Ivar Sælen, hilste på vegne av familien.

Selve den høytidelige avduking ble foretatt av Eva Sælensminde, formann i Fyllingsdalen Ungdomslag og en av de som har arbeidet mest med å få reist et verdig minnesmerke over en av de fremste personer Fyllingsdalen har fostret.

Vi kan nevne at Ivar Sælen, ved siden av å være en foregangsmann innenfor jordbruket, og som dyrket 35 mål jord med egne hender og drev sin gård, Sælen, frem til å bli den største i Fana, også var en fremtredende politiker, både i kommunen og i rikspolitikken.

Han var ordfører i Fana i to perioder, 1908-10 og 1914-16, varaordfører i kommunen i 23 år, stortingsmann i periodene 1900Ø og 1910-12, og kirke- og undervisningsminister i Halvorsens regjering i 1923. Han var dessuten formann i Hordaland Landbruksselskap og medlem av Høyres Sentralstyre.

I Fyllingsdalen huskes han også som en av stifterne av Fyllingsdalen Ungdomslag, som ved å gi ungdomslaget tomt til eget hus, la grunnen for et rikt frilyndt ungdomsarbeid i bydelen. Initiativet til å få reist ham et minnesmerke er også kommet fra Ungdomslaget, som i går altså fikk se resultatet av sitt langvarige arbeid.

Det kan forøvrig være verd å nevne at Ivar Sælen også har det til felles med mange fyllingsdøler at han var innflytter til «Dalen». Han kom dit fra Lindås da han var fire år gammel.

< Tilbake til Ivar B. Sælen