Minnesmerke over Ivar Sælen

Sydvesten 30/1977

En aksjonskomite med utspring i Fyllingsdalen Ungdomslag har tatt initiativet til å reise et minnesmerke i Fyllingsdalen over tidligere statsråd Ivar Sælen. Finansieringen av minnesmerket skal skje ved kronerulling i Sydvesten og ved salg av håndtegninger med motiv fra Fyllingsdalen. Det er også forutsatt at kommunens kulturutvalg vil bevilge halvparten av totalkostnadene.

Dette minnesmerke skal reises i ærbødighet over minnet om Fyllingsdalens kanskje største sønn, og det skal også tjene som et minnesmerke over den gamle Fyllingsdals kultur og historie.

Ivar Sælen var en stor og en merkelig mann. Gjennom hans person og offentlige virke løper der tråder av mange ulike nyanser som knytter seg sammen til et liv i stor allsidig utfoldelse. Han var fyllingsdalsbonde av bakgrunn og yrke, men i sitt politiske virke utstrålte han et vidsyn og en innsikt som bar langt utover bondenæringens faglige interessesfære. Derfor ble han valgt til de aller fremste politiske tillitsverv; lokalt som nasjonalt.

Ivar Sælen var målmann og frisinnet kristendomsmann. Det kunne passe for en typisk venstremann. Han var ivrig næringslivsmann på sitt område og hele tiden representant for Høyre. I sitt daglige liv hjemme var han en flink arbeidsmann og kunne sikkert i dag ha sluttet opp om mange av det moderne arbeiderpartis ideer.

Det er dermed som tverrpolitisk representant man nå vil hedre hans minne. Med reisning av et minnesmerke over Ivar Sælen, vil man også bedre hele det gamle bondemiljø som eksisterte før vi andre fikk bosted her. Mange har satt sine spor i Fyllingsdalen og mange har selv et langt og arbeidsomt liv før, sammen med og etter Ivar Sælen. Fyllingsdalens tidligere kultur og næringslivshistorie er en fast grunn vi kan bygge videre på og som vi kan føle oss knyttet til når vi skal utforme vår fremtid.

Vi vil derfor be om at folk i Fyllingsdalen slutter opp om den lokale aksjon som er satt igang og at man siden kan bruke minnesmerket over Ivar Sælen som det sted der man vil begynne å søke tilbake for å bli kjent med de lange linjer av lokal historie som fører frem vår tid.

Minnesmerket skal derfor bli et hederstegn og et samlingsmerke for oss alle.

 

< Tilbake til Ivar B. Sælen