Minnesmerke skal reises ved Ortunvannet

Sydvesten 12/1979

Komiteen for reisning av minnesmerke over avdøde statsråd Ivar Sagilen har nå vært på befaring for å finne det best egnede stedet for å reise minnesmerke. Man hadde på befaringen fått med billedhugger Nils Aas som har påtatt seg arbeidet med å lage minnesmerket. På hellingen ned mot Ortuvannet, syd for Ortun skole, fant man frem til det stedet som syntes best egnet og her vil også minnesmerket reises på Sælen gårds område. Det har tidligere vært rettet kritikk mot at minnesmerket skulle reises i Lynghaugparken og derved ikke stå på området for gården der Ivar Sælen var født.

Komiteen drøftet ellers den videre finansieringen av minnesmerket og har igang en aksjon i dalen for å få solgt flest mulig av Fyllingsdalsbildene. Disse er tegnet av Chris og er tilsalgs i Bergen Sparebank. Fyllingsdalen Ungdomslag skal ha en egen husaksjon for salget, og de andre medlemmene av komiteen vil ellers ta kontakt med skoler, firmaer og andre organisasjoner.

Man håper å kunne få minnesmerket ferdig til Fyllingsdalens Dag, slik at avdukingen kan finne sted sammen med de andre arrangementene. For fremtiden kan det og så bli aktuelt at man f.eks. tidlig om morgenen hver 17. mai holdt en enkel høytidlighet ved minnesmerket.

 

< Tilbake til Ivar B. Sælen