Sælen-statuen fullfinansiert, men byens rådmann negativ

Sydvesten 3/1979

Fyllingsdalen Ungdomslag har tatt initiativ til reising av et minnesmerke over tidligere statsråd Ivar K. Sælen. Ungdomslaget har gjennom forskjellige tiltak samlet inn ca. halvparten av kostnadene i forbindelse med minnesmerket, og resten er stillet til disposisjon av kulturutvalget.

Billedhuggeren Nils Aas har utformet en byste i bronse, som forutsettes reist i nærheten av Ortuvann i Fyllingsdalen.

Friluftsnemnda drøftet utforming og utgifter til sokkel på møte forrige tirsdag. Det ble da avgjort at sokkelen skai være i sandblåst singelbetong i likhet med det etterhvert så «berømte» fundamentet til Regnharpen. Kostnadene vil bli 16.560 kroner. Av dette vil omkring 3.000 kroner stilles til disposisjon , av de innsamlede. midler, mens resten forutsettes dekket over Fritidseksjonens budsjett. Utover selve reisingen av sokkelen, vil terrenget omkring bli tilrettelagt med sikte på at det kan bli et hyggelig lite anlegg i tilknytning til minnesmerke, opplyser sekretæren i Friluftsnemnda Erik 0. Markhus, til Sydvesten.

Friluftsnemnda vedtok enstemmig å løyve 13.560 kroner til reising av sokkel, midlene skal tas fra Fritidsseksjonens budsjettpost for småanlegg. Vedtaket er endelig så nå gjenstår bare det praktiske arbeidet.

Den lange vei fra ide til virkelighet synes nå å være gått til ende. Formannskapet har samtykket i Fritidsseksjonens forslag om å bevilge kr. 13.500,- som sin del av utgiftene til støpning av sokkelen under bysten av Ivar B. Sælen. Dette betyr at man så snart sneen har gått kan starte å støpe sokkel, montere statuen og ellers gjøre klart området rundt. Minnesmerkekekomiteen regner med at man kan få dette klart til 17. mai.

I innstillingen til formannskapet har rådmannen luftet et synspunkt der det heter at «man kan bare beklage at aksjonskomiteene resultat ikke ga et bedre resultat». Såvidt vi forstår vil Minnesmerkekomiteen ta opp til vurdering hvilket tilsvar man eventuelt skal gi etter det store arbeidet som nå er nedlagt for å få brakt saken i havn. Man er overrasket over at rådmannen personlig bruker denne form når han skai anbefale et vedtak til formannskapet. Ettersom denne uttalelse har vært sitert i byens aviser og derved har bidratt til å kaste et uheldig lys på det idealistiske tiltak som var satt i gang i Fyllingsdalen, kan man tenke seg å henlede ordførerens oppmerksomhet på saken. Man antar at ingen er interessert i rådmannens personlige synspunkter på kulturminnesmerker i Bergens bysamfunn.

 

< Tilbake til Ivar B. Sælen