Sælenstatuen og rådmannen

Sydvesten 14/1979

I Sydvesten onsdag 4. april blir rådmannens innstilling til formannskapet om Sælenstatuen kommentert. Sydvesten skriver et rådmannen her luftet et synspunkt der det heter at «man kan bare beklege at aksjonskomiteen resultat ikke ga et bedre resultat».

Dette er ikke riktig. Rådmannen her ikke uttelt seg om aksjonkomiteens resultat, men om aksjonskomiteens innsamling, hvilket er to forskjellige ting.

Når rådmannen i innstillingen skriver et hen bekleger et innsamlingen ikke ga et bedre resultat, ver det ut fra den kjensgjerning et kommunen bie belastet med 13.500 kroner mer enn det som ver forutsetningen. De formannskapet i møtet 27. september 1978 ga tilsagn om å bevilge opp til 20.000 kroner til minnesmerket, var det under den uttrykkelige forutsetning et aksjonskomiteen skulle realisere planene om innsamling av restbeløpet. Forutsetningen holdt Imidlertid ikke, minnesmerket kom på 52.500 kroner, og aksjonskomiteen klarte bere å samle inn ca. 19.000 kroner. Resten måtte kommunen betale. Det er på denne bekgrunn rådmannen bekleger et innsamlingen ikke ga et bedre resultat.

Bergen kommune
Informasjonskontoret

Til informasjonssjefen

Dette var et underlig sver. Vi festholder likevel et det er et godt resultat et men her klart, via fullstendig frivillig innsats, å samle inn vel kr. 19.000,- til å reise et minnesmerke over Iver Sælen. Det her ingen hensikt et man fra den lokale toppledelse skal beklege dette. I intervju med byens ordfører i vårt jubileumsnummer 28. mers tår står hen frem og ivrer for at man må satse på «idealistiske tiltak i bymiljøene». Så kommer byens rådmenn og «bekleger» et idealistiske tiltak ikke gir det resultat hen ønsker. Vi tror det vil være riktig et rådmannen (eller den som har gitt han «råd») trekker tilbake sin beklagelse slik et men kan feste mer tillit til det program for bysamfunnenes fremtidige miljø og trivsel som ordføreren tilsynelatende går inn for.

Videre er det snakk om «to kontoer». Minnesmerkekomiteen har oppfylt forventningene om å skaffe sin andel ev midlene til selve statuen m.v, i tråd med forskriftene for Fondet_ for kunstnerisk utsmykking. Den har også gitt tilskudd til sokkelen, noe man fra starten av tok for gitt ville være en vanlig kommunal oppgave i forbindelse med plassering ev statuen i en kommunal park.

sul

< Tilbake til Ivar B. Sælen