Statsråd Ivar Sælen har fått sin statue

Bergens Tidende 18/5-1979

En av Fyllingsdalens store sønner, statsråd Ivar B. Sælen, har fått sitt minnesmerke. Det kunne vel også være på tide, nå 56 år etter hans død. Billedhoggeren Nils Aas har utført den vakre bysten som ble avduket i går, og den har fått en god plassering på grunnen til Sælen gård på parkområdet mellom Ortun skole og Ortuvannet.

Ivar B. Sælen var født i Lindås, men kom til Fyllingsdalen som fire-åring i 1859, da hans far kjøpte Sælen-gården, sa redaktør Stein Ugelvik Larsen i sin tale. Som 19-åring begynte han på Sogndal folkehøgskole, og kom under innflytelse som sener i stor grad skulle prege hans virke. Sælen var kjent som en dyktig bonde, og en anerkjent mann både i og utenfor Fyllingsdalen. Han var ordfører i Fana i åtte år og varaordfører i 13 år. Som medlem av fylkestinget var han med på å få reist Valen sykehus, og han var initiativtaker til å få reist Fana folkehøgskole.

På Stortinget gjorde Ivar B. Sælen seg bemerket som den som klarte å binde de stridende parter sammen i forbindelse med unionsoppløsningen med Sverige i 1905 – en innsats som han også ble hedret for. Også i en rekke andre saker gjorde han seg sterkt gjeldende, og det vakte onp merksomhet da denne vestlandske målmannen ble kirke- og undervisningsminister i regjeringen Halvorsen i 1923. Som statsråd nedla han et stort arbeid for nynorsken, men hans tid i Regjeringen ble så altfor kort, idet Sælen døde plutselig høsten 1923, sa Ugelvik Larsen.

Ordfører Eilert Eilertsen hilste på vegne av Bergen kommune, og for bydelsutvalget talte for mannen Esther Hamre. Ivar B. Sælens datter, Dorthea Salvesen, minnet sin far med en del glimt fra hans liv. – Når han gikk ut av stuen, satt det noe godt igjen i veggene, sa hun, og uttalte at denne 17. mai-dagen var en dobbelt festdag for henne selv og søsknene.

Selve avdukingen ble foretatt av Eva Sælensminde, på vegne av initiativtakerne – Fyllingsdalen Ungdomslag. Sælen var med og stiftet ungdomslaget i 1897, og ga senere tomt til ungdomshuset. –

Det var en sterk lagsånd i ungdomslaget i starten, det er vår oppgave å føre tradisjonene videre, sa hun. Leiv Sælensminde la ned blomster ved bysten på vegne av gubbleaget i Fyllingsdalen ungdomslag, og Lyshovden skoles musikkorps spilte.

< Tilbake til Ivar B. Sælen