Statue over Ivar Sælen

– forsøk på lokalt initiativ
Sydvesten 4/1977

En av dalens store sønner – Statsråd Ivar Sælen bør få en statue til minne. I den anledning har Sydvesten tatt kontakt med Fyllingsdalen Ungdomslag med tanke på at Ungdomslaget kan stå bak en aksjon for å samle inn penger til å lage en statue, – mens man siden vil henvende seg til kommunen for å få statuen reist på offentlig bekostning. Vi har allerede tatt kontakt med Anders Kvam i Fritidsseksjonen som ser meget positivt på saken. Man vil nå arbeide med å finne en praktisk løsning på finansiering og eventuelt også plassering av statuen.

Ivar Sælen døde i 1923 og var da statsråd i Kirke og undervisningsdepartementet. Han hadde tidligere vært ordfører i Fana i 8 år og varaordfører i 13 år. Mange begivenheter knytter seg til hans liv, og for at folk i dalen skal kunne bli bedre kjent med hans virksomhet, har vi bedt Leif Sælensminde skrive noen artikler i Sydvesten om Ivar Sælen.

< Tilbake til Ivar B. Sælen