Tidligere statsråd Ivar Sælen skal hedres

Sydvesten 30/1977

Aksjonskomite nedsatt for å samle inn penger til et minnesmerke.

Det er nå nedsatt en lokal aksjonskomite som skal stå for innsamling av penger og arbeide for å få reist et minnesmerke over tidligere statsråd Ivar Sælen. Aksjonskomiteen har sitt utgangspunkt i Fyllingsdalen Ungdomslag og har med representanter, fra Gubbelaget, Bydelsutvalget, næringslivet i dalen, kommunen og fra Sydvesten. Aksjonskomiteen har nå søkt kommunens spesielle utvalg for minnesmerker og man har fått foreløpig forståelsen av at kommunen kan delta med halvparten for minnesmerket. Kommunens deltagelse forutsetter at lokale krefter kan skaffe resten.

Dette betyr at den lokale komite vil prøve å få inn minst 15.000,- kroner slik at man kan få en skikkelig kunstnerisk utforming og et verdig minnesmerke for Fyllingsdalens kanskje største sønn.

I dette nummer av Sydvesten har man satt igang en kronerulling for formålet og aksjonskomiteen setter sin lit til at mange fyllingsdøler vil slutte opp om saken. I en ny bydel er det viktig å knytte båndet mellom det gamle som var og det nye som er og dette minnesmerket mener aksjonskomiteen vil være en av de veier man kan gå for å skape forståelse og heder for dalens gamle kulturhistorie.

Aksjonskomiteen har også tatt kontakt med den kjente Bergenskunstneren Kristen Johansen, signaturen Chris – som har påtatt seg å lage 5 håndtegninger over sentrale motiv fra Fyllingsdalen. Disse vil bli mangfoldiggjort hvert i et bestemt antall spesialsignerte eksemplarer og solgt til folk i Fyllingsdalen. Komiteen mener at man ved å satse på billedsalg med motiver fra Fyllingsdalen bidrar til en positiv miljøeffekt ved å føre kunst fra våre nære omgivelser inn i stuene. Chris er allerede i gang med tegningene og komiteen håper å ha bildene klare til midten av oktober.

Det er forutsatt at minnesmerket skal plasseres på et sentralt sted i Fyllingsdalen slik at det skal bli et fint kulturminne man skal kunne stoppe opp ved.

 

Sælen-familien i familieråd:

Glad for minnesmerke

I anledning planen om å reise minnesmerke over Ivar Sælen, var 5 av Ivar Sælens barn samlet en søndag i sommer. Det var Sygni Løvås (født Sælen) som nå bor på Løvås gården ved Løvås skole, Inga Midtun (f. Sælen) som bor på Mildetun, Astrid Erdal (f. Sælen) som bor på Erdal gården på Helleland, Johan Sælen som i dag bor på Bønes og Gustav Sælen som bor på farsgården Sælen i Fyllingsdalen.

Det hadde vært lenge siden søsknene hadde vært samlet og det var riktig trivelig å møtes igjen. I løpet at kvelden orienterte Atle Sælensminde om planene som nå skal settes ut l livet for å få reist et minnesmerke over far deres Ivar Sælen. Familien var tilfreds med tiltaket som på denne måten skulle bringe heder over faren og de ville gjerne følge utviklingen av tiltaket.

Utpå kvelden gikk samtalen lett og minnene begynte å strømme på. Tiden gikk fort og det var med vemod familien mintes de gode tidene fra før uten TV, biler, men da det viktigste fremkomstmidlet var hest og vogn.

 

< Tilbake til Ivar B. Sælen