Om minnesmerket i Lokalavisen

Lokalavisen, 3/1994

Minnesmerket over en av Bergens store sønner, Johan Ludvig Mowinckel, er plassert på Sikthaugen – i den veien som også bærer hans navn.

Mowinckel satte tidlig spor etter seg. Bare 32 år gammel ble han, i 1902, byens hittil yngste ordfører. Senere ble han bl.a. statsminister for tre regjeringer – i tilsammen syv år, fra 1924 til 1937.

Johan Ludvig Mowinckel kom, som ingen annen, til å personifisere viktige perioder av politikken i mellomkrigstiden. Det var Minnesmerkekomitéen som tok initiativet til dette minnesmerket, finansiert av Mowinckels Rederi. Steinen med .minneplatene ble avduket den 10. mai 1983. Mowinckels datter, Magda Mowinckel , stod for selve avdukingen, mens statsminister Kåre Willoch holdt tale. Til stede var også ordfører Eilert Eilertsen og stortingsmann Hans Hammmond Rossbach fra Venstre. Rossbach hilste fra det parti som Johan Ludvig Mowinckel virket i hele sitt politiske liv.

– Mowinckel var en ruvende politisk skikkelse i en tid preget av motsetninger og dype kriser, sa Kåre Willoch, og benevnte ham bl.a. som en prinsippfast og rettlinjet mann. Johan Ludvig Mowinckel ble født i Bergen i 1870. Etter å ha tatt en grundig handelutdannelse i England, Frankrike og Tyskland, stiftet han sitt eget rederi i Bergen bare 28 år gammel. Året etter kom han inn i bystyret for altså bare 32 år gammel å bli valgt til ordfører i Bergen.

I 1906 valgte Venstre ham til stortingsmann og, med unntak av to stortingsperioder – på tilsammen 6 år – var han innvalgt til Stortinget like frem til krigsutbruddet i 1940. Her ble han både odelstingspresident (i 3 år) og stortingspresident (i to).

Men det var som statsminister han blir best husket. I alle de tre regjeringene han var med å danne var han både stats- og utenriksminister. Den siste regjeringen til Mowinckel ble felt av Arbeiderpartiet og Bondepartiet i 1935, men som formann i Norges Venstrelag stod han like til krigsutbruddet i 1940. Da hadde han hatt dette vervet siden 1927.

Ved siden av sin politiske gjerning bygde Mowinckel opp en stor redervirksomhet.

Etter krigsutbruddet gikk han inn i Nygaardsvold sin regjering som konsultativ statsråd. Først i Stockholm, senere London, der han søkte avskjed i 1942. Det siste året han levde jobbet Johan Ludvig Mowinckel for Nortraskip i USA, der han døde i 1943.

 

< Tilbake til J. L. Mowinckel