Omtale i Bergens Arbeiderblad

Finn Bjørn

Johan Ludvigs dag i Fyllingsdalen

Bergens Arbeiderblad 11. mai 1983

Det var Johan Ludvig Mowinckels dag i Fyllingsdalen !går. Han ble hyllet med bauta og taler og musikkorps, ja selv værgudene saluterte med en heftig patriotisk regnskur.

Begivenhetens hovedtaler var statsvokter Willoch. Han hyllet Mowinckel som en fremtredende representant for noe av det beste i vår politiske kultur. «Sammen med personligheter som Johan Nygaardsvold og C. J. Hambro var han en av dem som bidro til å bevare vårt demokratiske, parlamentariske system gjennom vanskelige år, og bære det frem mot bedre tider», sa statsministeren.

Willoch la heller ikke skjul på at han for sin del ville ha foretrukket at Mowinckel hadde fått sin regjeringstid forlenget utover 1935. Viktige politiske legender ville i så fall aldri ha oppstått, mente Willoch.

Det var monumentkomiteens formann, Stein Ugelvik Larsen, som ønsket velkommen til høytideligheten med et foredrag om betydningen av historie. Og det var J. L. Mowinckels datter, frøken Magda Mowinckel som foretok selve avdukingen av monumentet. Videre opptråtte Hans Hammond Rossbach som representant for partiet Venstre og direktør Einar Falch som representant for rederiet Mowinckel.

Ordfører Eiltertsen avsluttet på byens vegne rekken av hilsningstalere. Men mest utholdende og høyest klingende lød hyllesten fra Løvås Skoles Musikkorps.

 

< Tilbake til J. L. Mowinckel