Omtale av prosjektet

Rune Valderhaug, Bergens Tidende

Fylingsdalen kan få musikkpaviljong

En svær musikkpaviljoing med friluftsscene er under planlegging i Lynghaugparken i Fyllingsdalen. Bak ideen står Minnesmerkekomiteen i Fyllingsdalen og Lyshovden skoles musikkorps. Fritidsdirektør Anders Kvam i Bergen kommune vurderer prosjektet som positivt og spennende. Det foreligger allerede arkitekttegningger av den store scenen, og i en samtale med Bergens Tidende sier direktør Kvam at musikkpaviliongen slik den nå er tegnet, vil passe godt inn miljøet i og rundt Lynghaugparken.

– Foreløpig er ikke denne saken fremmet politisk, men vi har hatt en interessant, kontakt, og på henvendelse fra Minnesmerkekomiteen og Lyshovdens skoles musikkorps har vi foretatt en vurdering av prosjektet, fremholder han.

Paviljongen som nå foreligger på tegnebrettet er laget av arkitekt Bjørn V. Eik. Den har en overbygget scene på hele 90 kvadratmeter, og blir liggende like sør-vest for Lynghaugtjernet. Dermed blir scenen også vendt mot et naturlig skrånende terreng, å som gir god amfi-virkning for tilhørerne, og samtidig skjermer for trafikkstøy. Scenen vil derfor være velegnet både til friluftskonserter og teaterfremføringer. I tillegg til selve scenen omfatter paviljongen også et garderobeanlegg på 40 kvadratmeter og toalettanlegg.

Fritidsdirektør Anders Kvam sier at en slik permanent og overbygget friluftsscene vil berike parkmiljøet i dette området. Lyghaugparken er ment å være en trivelig bydelspark, og det er positivt at man får nye aktiviteter i Fyllingsdalen. En slik paviljong kan skapte et musikk- og teatertilbud Fyllingsdalen i dag ikke har.

– For en tid siden gikk Bergen kommune til anskaffelse av en mobil friluftsscene som har vært plassert både på Torgalmenningen og ute i de ulike bydelene. Etterspørselen etter denne scenen viser at det virkelig er behov for slike tilbud, og jeg tror en permamemt scene i Lynghaugparken vil føre en rekke fine aktiviteter til Fyllingsdalen, sier Kvam videre.

– Hvem skal finansiere paviljongen.

– Det spørsmålet har ennå ikke vært drøftet. Så finansieringen står helt åpen. Imidlertid håper jeg at denne ideen lar seg realisere, sier Kvam.

 

< Tilbake til Lynghaug Amfi