Spesifikasjoner

Musikkpaviljong med friluftscene

Lynghaug Amfi

Paviljongen er tenkt lagt sørvest for Lynghaugtjernet. Dermed blir scenen vendt mot et natrulig skrånende terreng, og som gir god amfi-virkning for tilhørerne og samtidig skjermer mot trafikkstøy. Scenen vil være velegnet både til friluftskonserter og teaterfremføringer.

Paviljongen vil kunne berike parkmiljøet i dette området. Lynghaugparken er ment å være en trivelig bydelspark. En slik paviljong med frilyuftscene vil kunne skape et musikk- ogteatertilbud Fyllingsdalen ikke har i dag.

Størrelse

Musikkpaviljongen er 90 m² bruksareal + 40 m² garderobe med WC.

Konstruksjon

Støpt gulvkonstruksjon, Hovedkonstruksjonen er tenkt som bærekonstruksjoner med glass, eventuelt Perplex, mellom disse.

Paviljongen skal fremtre mest mulig åpen, ved at en kan se landskapet gjennom paviljongen som dermed vil virke lett og luftig. Mot garderobe skal det kles med ukantet bordkledning.

En svær musikkpaviljoing med friluftsscene er under planlegging i Lynghaugparken i Fyllingsdalen. Bak ideen står Minnesmerkekomiteen i Fyllingsdalen og Lyshovden skoles musikkorps. Fritidsdirektør Anders Kvam i Bergen kommune vurderer prosjektet som positivt og spennende. Det foreligger allerede arkitekttegningger av den store scenen, og i en samtale med Bergens Tidende sier direktør Kvam at musikkpaviliongen slik den nå er tegnet, vil passe godt inn miljøet i og rundt Lynghaugparken.

– Foreløpig er ikke denne saken fremmet politisk, men vi har hatt en interessant, kontakt, og på henvendelse fra Minnesmerkekomiteen og Lyshovdens skoles musikkorps har vi foretatt en vurdering av prosjektet, fremholder han.

Paviljongen som nå foreligger på tegnebrettet er laget av arkitekt Bjørn V. Eik. Den har en overbygget scene på hele 90 kvadratmeter, og blir liggende like sør-vest for Lynghaugtjernet. Dermed blir scenen også vendt mot et naturlig skrånende terreng, å som gir god amfi-virkning for tilhørerne, og samtidig skjermer for trafikkstøy. Scenen vil derfor være velegnet både til friluftskonserter og teaterfremføringer. I tillegg til selve scenen omfatter paviljongen også et garderobeanlegg på 40 kvadratmeter og toalettanlegg.

Fritidsdirektør Anders Kvam sier at en slik permanent og overbygget friluftsscene vil berike parkmiljøet i dette området. Lyghaugparken er ment å være en trivelig bydelspark, og det er positivt at man får nye aktiviteter i Fyllingsdalen. En slik paviljong kan skapte et musikk- og teatertilbud Fyllingsdalen i dag ikke har.

– For en tid siden gikk Bergen kommune til anskaffelse av en mobil friluftsscene som har vært plassert både på Torgalmenningen og ute i de ulike bydelene. Etterspørselen etter denne scenen viser at det virkelig er behov for slike tilbud, og jeg tror en permamemt scene i Lynghaugparken vil føre en rekke fine aktiviteter til Fyllingsdalen, sier Kvam videre.

– Hvem skal finansiere paviljongen.

– Det spørsmålet har ennå ikke vært drøftet. Så finansieringen står helt åpen. Imidlertid håper jeg at denne ideen lar seg realisere, sier Kvam.

 

< Tilbake til Lynghaug Amfi