Fyllingsdalen får nok et minnesmerke

Asbjøtn Bergthun, Morgenavisen 22/12-1983.

Fyllingsdalens preg av etablisement ytrer seg på mange vis. Etter minnesmerkene som ettehvert har grodd opp i bydelen. «Mannen med hesten» heter det som nå skal plasseres på Benshaugen, og Høyre i Fyllingsdalen har gående en innsamlingsaksjon til inntekt for et minnesmerke over C. J. Hambro.

Benshaugen ligger på den tidligere garden Dalen. Den tidligere eieren Andreas I. Dalen har gjennom sitt testamente avsatt et fond til «Bergen og Fyllingsdalens vel». Fondet skal blant annet nyttes til «gode tiltak innenfor friluftslivets fremme», men som en betingelse er satt at det først skal reises et minnesmerke over «Mann og hest».

Saken har vært behandlet i Minnesmerkekomiteen i Fyllingsdalen som har representanter fra både bydelsutvalget og ungdomslaget. I denne saken har også Andreas I. Dalens familie vært med.

Relief

Det er billedhuggeren Hugo Wathne som har utført minnesmerket, et bronserelief plassert på granittstein. Steinens høyde er 250 cm, bredden 100 cm og tykkelsen 30 cm. Selve reliefet er 140 cm høyt og 80 cm bredt. Reliefet fremstiller en mann med hest, og etter ønske fra Dalens familie har det en tilnærmet portrettlikhet med den tidligere gardbrukeren.

Maleren Per Remfeldt har vært konsulent for Minnesmerkekomiteen og gitt det endelige utkastet sin anbefaling.

C. J. Hambro

Plasseringen på Benshaugen (på motsatt side av kirkegården) er vurdert i samarbeid med Fritidsseksjonen. Det er foreslått opparbeidet et enkelt parkanelgg. Området er regulert som offentlig friområde, og er innkjøpt av Bergen kommune.

– Minnesmerkekomiteen har gjort et godt arbeide. Nå holder også Høyre i Fyllingsdalen på med en innsamlingsaksjon som skal betale det planlagte minnesmerket over tidligere stortingsrepresident C. J. Hambro, opplyser fritidsdirektør Anders Kvam til Morgenavisen.

 

< Tilbake til Mann og hest