Tale i Borghilds Minne

Vi feirer idag en Fyllingsdalens dag. For dere som har gjort i mange anledninger og gjennom mange år før jeg kom hit er dette vel bare en i rekken av mange.

For nykomlinger og utenbygds fyllingsdøler, er dette en ny opplevelse, – men for meg og kanskje flere andre her betyr dagen idag at vi på en viss måte er blitt en del av Fyllingsdalen vi også. Vi har vært med å knytte sammen nåtid og fortid – og minnesmerkeheytidligheten er et stykke historie her i dalen.

Som formann i Minnesmerkekomiteen er det en glede å ønske dere velkommen til denne tilstelningen her i Borghilds Minne og vi har tenkt at dette skulle bli en ekstra minnestund der vi kunne hør litt mer om bakgrunnen for denne merklige person Andreas Iversen Dalen og hans familie. Vi hadde også tenkt det slik at det skulle kunne bli en ekstra gjenopplivingsstund for de av dere som kjente ham selv og kanskje husker ett og annet som erinteressant som minner fra Gamle Fyllingsdalen.

Siden dette er en kort åpningstale og ikke en avslutning, vil jeg likevel få uttrykke noen takkens ord til en del av dem som har bidratt til å realisere minnesmerket Mann og Hest.

Hvem er Minnesmerkekomiteen: En gruppe idealister som på fritt grunnlag vil fremme kulturelle verdier i Fyllingsdalen. To fra bydelsutvalget og medlemmer fra Ungdomslaget og Gubbelaget.

Vel, jeg håper at dere har hatt glede av det vi allerede har opplevet og at dere vil trives ved denne enkle tilstelling.

På vegne av Minnesmerkekomiteen vil jeg uttrykke at vi synes det var en stor glede at dere ville være med på denne tilstelning og dermed gjøre denne kvelden ekstra fin for oss.

Minnesmerkekomiteens planer…

C.J. Hambro – reises i samarbeid med Bergen og Fyllingsdalen Høyre. Nok et forsøk på å knytte landets, og andres historie til oss.

Nils Langhelles minnesmerke skal bli til i samarbeid med Fyllingsdalen Arbeidersamfunn og Bergen Arbeiderparti. En lokal komite med folk fra Helgeplasset er i arbeid.

Vi har igang prosjekt på Varden – bygge en Varde i fellesskap.

Viktige saker er også Kulturhus i Fyllingsdalen. Petra Ersvær har arbeidet med planer om Fyllingsdalen «leirskole» barnehager og skoleklasser besøke et levende gårdsmiljø.

Musikkpaviljong på et sentralt sted i Dalen

«Det skjer i Fyllingsdalen»- en informasjonsavis/etter Sydvesten

Uten en kunstner, ville vi ikke fått det fine minnesmerke som nå står ved Benshaugen. Billedhogger Hugo Wathne hele tre ulike utkast før det endelige ble bestemt. Og vi var like overrasket hver gang over at han tok våre ideer så bokstavelig. Det har vært et meget hyggelig samarbeide.

Det var Asluag Sælensminde og Karin Aardal som brakte den utfordrende oppgave til Minnesmerkekomiteen, gjennom kjennskap til bestemmelsen i Andreas Iversen Dalens testamente og siden Gerd Bergesen fra overformynderiet er tilstede vil jeg også nevne at det har gått effektivt å greitt å få avklart det muligheter og den økonomi som var nødvendig.

Fra ide og initiativ – til realisering – er et langt sprang. Og det er en glede igjen å kunne rette en stor takk til Fritidsseksjonen i Bergen Kommune, med sin utrettelige leder Anders Kvam, som har gjort dette minnesmerket mulig. Jeg har ofte sett folk i arbeid ved Benshaugen, og vet at mange lar slitt for å få dette ferdig. Jet vet også at når det er ferdig, ås skal det ettersees og holdes fint – og de mange i Fritidsseksjonen som her gjør det fint for oss, vil jeg på denne måten vise at vier takknemlig for.

Stein Ugelvik Larsen er formann for Minnesmerkekomiteen i Fyllingsdalen.

 

< Tilbake til Program