Hilsen fra Per Langhelle

Som representant for familien vil jeg først få rette en takk til Minnesmerkekommiteen i Fyllingsdalen for det initiativ de har tatt og gjennomført ved reising av minnesmerket over Nils Langhelle.

Det begynner å bli mange år siden Nils Langhelle brått døde; snart 24 år. Medlemmer av hans familie som er samlet her i dag består av nieser og nevøer. Som barn, og senere ungdommer, var vi vel kjent med Nils Langhelle’s fremtredende posisjon i det politiske liv, og de mange offentlige verv han hadde. Til tross for de mange gjøremål han hadde, og som han løste på en fremragende måte, viste han aldri ytre tegn på stress.

For oss var han hele tiden bare Onkel Nils. Og onkel Nils var en meget spesiell onkel. Han var i familien, som i det politiske og offentlige liv, en samlende person. Han var selv barnløs, og kanskje nettopp derfor brukte han mye tid sammen med sin familie her i Bergen, og med sine nieser og nevøer. Man skulle tro at en mann med så mange store og viktige samfunnsfunksjoner, og et så stort samfunnsengasjement hadde liten tid. Om han så hadde, merket vi lite til det. Han var ofte i Bergen, og nesten hver eneste gang så vi ham hjemme hos oss.

Han tok seg den tid som var nødvendig for å pleie familiebåndene. Han var interessert og oppmerksom når det gjaldt oss som var barn, og på den måten ble det knyttet helt spesielt nære bånd. Onkel Nils var meget oppmerksom. Sin familie husket han ved alle fødselsdager og andre «dager». Man var alltid sikker på at det kom en hilsen fra ham. Selv fikk jeg den siste hilsen fra ham i forbindelse med min 22. års dag. Denne hilsenen mottok jeg etter hans død, og jeg oppbevarer den fremdeles som et kjært minne.

Men aller viktigst, både for ham og for oss, var de talløse turene med fiskestang på Hardangervidden, i området omkring Haugastøl. Der tilbragte han mesteparten av sin fritid i en årrekke. Han bygde en hytte der i midten av 60-årene, og den ble et samlingssted for store deler av familien. Vi ble ofte invitert og var alltid velkommen.

Der levde han – og der døde han også helt plutselig, snaut 60 år gammel.

Onkel Nils var vår barndoms og ungdoms snille og omtenksomme onkel, og i erbødighet og takknemlighet vil jeg på vegne av oss nieser og nevøer legge denne bukett ved hans minnesmerke.

 

< Tilbake til Nils Langhelle