Nils Langhelles karriere

Nils Langhelle (1907-67) A

STORTING

 • Vararepresentant nr. 1 for Bergen 1945-49.
  Representant nr. 1 for Bergen 1949-53.
  Representant nr. 1 for Bergen 1954-57.
  Representant nr. 1 for Bergen 1958-61.
  Representant nr. 1 for Bergen 1961/62-64/65.
  Representant nr. 1 for Bergen 1965/66-68/69. Døde 28. august 1967. Olav Totland rykket opp som representant.

 

 • Permisjoner 1950-53: medlem av regjeringen hele perioden. Anna Anthoni møtte til 4/3-51 (da hun døde). Kjell G.Aabrek møtte for resten av perioden.
 • 1954-57: Medlem av Regjeringen til 22/1-55. Ranveig Frantzen møtte som representant. 7-15/11-55 (Harry Hansen), 23/4-9/5-56 (Frantzen), 26/10-30/11-56 (Frantzen), 13-14/12-56 (Frantzen.
 • 1958-61: 17-18/3-58 (Frantzen), 2-7/11-59 (Frantzen), 11-21/11-59 (Frantzen)), 25-26/1-60 (Ingvarda Røberg), 13-21/3-60 (Frantzen), 18-26/11-60 (Frantzen).
 • 1961/62-64/65: 13-18/11-61 (Ragnvald Andersen), 10-17/11-62 (Andersen), 2-9/11-62 (Andersen), 16-20/11-64 (Andersen).
  1965/66-68/69: 9-13/5-66 (Olav Totland), 14-18/11-66 (Totland), 9-12/12-66 (Totland).
 • 1954-57: Visepresident i Stortinget 1957. Medlem av Odelstinget. Medlem av utenriks- og konstitusjonskomiteen.
 • 1958-61: Visepresident i Stortinget 1958. President i Stortinget 8/5-58-1961. Medlem av Lagtinget. Medlem av Valgkomiteen (formann). Medlem av Utenriks- og konstitusjonskomiteen.
 • 1961/62-64/65: President i Stortinget. Medlem av Lagtinget. Medlem av Valgkomiteen (formann). Medlem av utenriks- og konstitusjonskomiteen.
 • 1965/66-68/69: Visepresident i Stortinget. Medlem av Lagtinget: medlem av Valgkomiteen (nestformann). Medlem av Utenriks- og konstitusjonskomiteen.

 

REGJERING

 • Statsråd i Gerhardsens regjering 5/11-45-19/11-51.
 • Sjef for arbeidsdepartementet 5/11-45-22/2-46.
 • Sjef for samferdselsdepartementet 22/2-46-19/11-51.
 • Statsråd i Torps regjering 19/11-51-22/1-55.
 • Sjef for samferdselsdepartementet 19/11-51-5/1-52.
 • Sjef for forsvarsdepartementet 5/1-52-15/6-54.
 • Sjef for Handels- og skipsfartsdepartementet 15/6-54-22/1-55.

 

KOMMUNESTYRE/FYLKESTING

 • Medlem av Bergen bystyre 1938-45.

 

OFFENTLIGE VERV

 • Medlem av Bergen biblioteksstyre 1936-40, medlem av tilsynsutvalget for Bergen offentlige bibliotek 1938-40.
 • Formann i Yrkesskolekomiteen i Bergen 1938-40.
 • Medlem av For- og Fagskolens plankomite for gjenoppbyggingen av Kiellandsgt. 6 1938-40.
 • Medlem av Forskolens forstanderskap 1946.
 • Formann i rådet for Hotellsaker 1955-60.
 • Medlem av beredskapsnemnda for Statens Informasjonstjeneste i krig 1956-61.
 • Medlem av Stortingets Nobelkomité 1964-67.

 

ANDRE ADMINISTRATIVE VERV

 • Formann i styret for Bergens Arbeiderblad 1960-67.
 • Formann i styret for Aktieselskapet Sydvaranger 1963-67.

 

TILLITSVERV I PARTI, ORGANISASJONER OG FORENINGER

 • Nestformann i styret for Det norske Arbeiderpartis stortingsgruppe 1956-61, styremedlem 1961-67.
 • Medlem av Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1936-49 og 1961-67.
 • Formann i Arbeiderpartiets studentgruppe.
 • Formann i Bergen forente arbeiderparti 1935-45 og 1960-67.
 • Formann og styremedlem i Norsk Spaniakomité i Bergen 1936-39.
 • Formann og styremedlem i Bergen lokalforening for Kommunale Kontorfunksjonærers forening 1937-45.
 • Formann og styremedlem i Norsk folkhjelp, avdeling Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane, 1939-40.
 • Styremedlem i Nasjonalhjelpen, Bergen, 1940-41.
 • Formann i den norske Foreningen Norden 1956-59 og ordfører for foreningen 1962-67.

 

PERSONLIG

 • Født 28. september 1907 i Bergen, død 28. august 1967 på Haugastøl.
 • Sønn av overkonduktør Nils Olsen Langhelle (1876-1945) og Aletta Nøttingnes (1880-1965).

 

UTDANNING OG YRKE

 • Middelskole 1923 og student 1926. Cand. philol. 1934. Studiereiser til Tyskland 1927, Sverige 1934, Tyskland og Sveits 1935 og Russland 1938.
 • Yrkesveileder og sjef for ungdomsavdelingen ved Arbeidskontoret i Bergen og Laksevåg 1935-45.
 • Krigsfangenskap i Norge og Tyskland 1943-45.
 • Sjef for den norske region av SAS 1955-60

 

LITTERATUR

 • Situasjonen i og om NATO: foredrag for Folk og Forsvar, Oslo 20. mars 1963. Oslo 1963.

 

< Tilbake til Nils Langhelle