Tale ved tidligere ordfører Knut Tjønneland

Hilsen fra vennekretsen

Vi som fikk være kamerater og venner av Kils Langhelle føler i dag, når vi står foran hans minnesmerke, sannheten i disse ord våre forfedre gav oss i Håvamål:

«Døyr frendar
døyr sjølv det same
Eg veit eitt
som aldri døyr:
dom om daudan kvar.»

I 1951 kom jubileumsboken for oss studenter fra 1926. I den skrev Nils Langhelle:

«La ikke det beste bli det godes fiende. Gjør det beste ut av det.»

Det preget ham, det blev bestemmende og avgjørende for hele hans livsgjerning. Hos ham var alt så klart gjennomtenkt. Derfor hans sindige ro. Derfor blev han også, på en helt selvfølgelig måte, vår leder. Derfor kom han også i kongens råd, og derfor til det høyeste tillitsverv i vårt land.

En av hans forgjengere, Johan Sverdrup, sa det slik

«En politisk bevegelse må gjøre seg til forretningsfører for de store nødvendigheter i folket.»

Jeg vet at det også blev det politiske lede-motiv for Nils Langhelle.

Et takknemmelig folk har derfor reist ham dette minnesmerket.

Knut Tjønneland (1906-2002) var ordfører for Arbeiderpartiet i Bergen i årene 1953-59. Han var partimedlem fra 1924, og jobbet i en årrekke nært med Langhelle.

 

< Tilbake til Nils Langhelle