Velkomst ved Stein Ugelvik Larsen

Herr stortingspresident – ærede gjester – venner, naboer, gode fyllingsdøler.

På denne nasjonale merkedag – 7. juni – skal vi idag av duke minnesmerket over tidligere stortingspresident og statsråd Nils Langhelle i denne veien som bærer hans navn.

I nordvestlig retning litt unna ligger minnesmerket over tidligere statsminister J.L.Mowinckel og i sørvestlige retning rett her nede finner dere minnesmerket over stortingspresident C. J. Hambro. Ingen steder i Bergen finner man et slikt storslått område der vi kan oppleve noen av høydepunktene i Norges moderne politiske historie, som i denne sydvestvendte lia på Løvstakksiden.

Her ligger minnesmerkene etter de tre mest kjente statsmenn fra Bergen – etter Christian Michelsen – og i dette området kan vi gå på sikker grunn og føle hvordan vår nasjonale historie omgir oss.

Litt lenger nede i lia har vi reist minnesmerket «Mannen med hesten» som er et ekte minnesmerke over de jevne bønders arbeidsdag og virke i vårt lokale miljø.

På denne måten har vi i Fyllingsdalen en enestående kombinasjon av norsk og lokal historie. Her hos oss kan vi daglig gå omkring og kjenne oss i ett det lokale og nasjonale fellesskap.

Det nasjonale fellesskap oppleves umiddelbart gjennom språket, kulturen og den felles historie. Og vår historie er forankret både i de brede nasjonale utviklingslinjer – såvel som i de enklere og næropplevde forhold. Begge historiske tilknytningspunkter er med på å gjøre et samfunn sterkere og mer livskraftig for alle.

I nye bysamfunn som Fyllingsdalen er det viktig å styrke den umiddelbare fellesskapsfølelsen. Den gir selvtillit og trygghet.

Fellesskapsfølelsen har to viktige funksjoner: Den gir hver enkelt av oss følelsen av å tilhørighet til andre – og den gir alle mulighet til å markere vår individualitet.

I et samfunn der alle er individualister, – har individualismen ingen mening, og i samfunn der ingen stikker seg litt ut vil vi kanskje stå stille. Individualismen trenger noe å måle seg mot. Og fellesskapet tjener slik Både som utfordring og som trygghet, sikkerhet.

Minnesmerkekomiteen i Fyllingsdalen har sett det som sin oppgave å gi historisk mening til mange av våre gate og veinavn for å gjøre Fyllingsdalen og Bergen kjent med den historie som knytter seg til de personer som gatene er oppkalt etter.

Slik vil vi gjøre vår nasjonale historie – knyttet til de Bergens statsmenn – til vår egen. Og derigjennom styrke vår lokale og nasjonale identitet samtidig.

Minnesmerker kan ofte være tause symboler. Det viktige med en avdukingssermoni som denne blir derfor å være en av de anledninger man har til å gjøre minnet levende om den vi hedrer.

Der er derfor med stor glede jeg kan ønske våre gjester og dere alle velkommen til denne høytidelige avdukingssermoni, som vil gjøre minnet om Nils Langhelle sterkt og levende.

Men jeg vil også legge vekt på at dette er en begivenhet i Fyllingsdalens lokalhistorie. Denne seremonien vil bli husket som en viktig hendelse – og dere er med idag å skape ny lokalhistorie blant oss.

(Været er i med oss idag – med fremtiden er det)

Så vil jeg gi ordet til stortingspresident Jo Benkow som vil holde avdukingstalen.

Stein Ugelvik Larsen er formann for Minnesmerkekomiteen i Fyllingsdalen.

 

< Tilbake til Nils Langhelle