Kontreadmiral Arne Utne

Tale ved avdukingen

Ærede hedersgjest Leif A Larsen, andre tilstedeværende krigsveteraner og øvrige tilhørere!

Det er med glede jeg som Forsvarets representant får komme hit og delta i den lokale feiring av frihetsdagen.

I dag er det førti år siden vi sa «aldri mer et niende april 1940:». I disse førti år har bydelen Fyllingsdalen vokset frem og blomstret ut i lyset av en gjenvunnet frihet og en trygget fred. De fleste av dere som bor her i dag har ikke opplevet krigen 1940-45. Jeg er derfor meget glad for den aktive virksomhet bydelen viser med informasjon av krigsveteraner og andre tiltak til den oppvoksende slekt. Et førstehånds billede av den innsats og de ofre som ble gitt den gang, utfyller ungdommens historiekunnskaper og vil levendegjøre disse.

Det at vi fremdeles feirer 8 mai er et konkret bevis på at våre bestrebelser på å verne om fred og frihet i Norge har gitt det ønskede resultat.

Jeg kan trygt si at denne lange periode med fred skyldes innsats av store deler av den norske befolkning.

I Norge har vi gjennom vårt vernepliktssystem og forskjellige frivillige organisasjoner bygget opp et troverdig totalforsvar. Også det stående, militære forsvar, som jeg selv er en del av, har som sitt fremste mål å avverge krig. Ganske enkelt vil jeg si det slik:

Vårt troverdige totalforsvar gjør at prisen på et angrep på Norge er så høy at ingen er villig til å betale den. 40 år i fred er for meg et bevis på at vårt og våre alliertes Forsvar har vært og er en meget effektiv fredsskaper.

Det at vi i dag kan stå her i Fyllingsdalen og plante et tre for Fred og Frihet har imidlertid kostet! Jeg tenker nå spesielt på alle de som under de harde krigsårene 1940-1945 ofret sitt liv for fedrelandet.

La oss heller ikke glemme de som deltok i frigjøringskampen og ennå er blant oss, mange påført årelange tunge lidelser. De umenneskelige påkjenninger disse frivillig påtok seg kan vanskelig la seg verdsette høyt nok. Vi må aldri glemme at det var disse kvinner og menn i de forskjellige forsvarsgrener, handelsflåten, motstandsbevegelsen og fangeleirene som ved sin innsats har gjort det mulig at vi i dag står her som «herrer i eget hus».

På denne bakgrunn er det meget prisverdig at dere her i Fyllingsdalen har invitert en av våre mest kjente krigsdeltakere, Leif Larsen, bedre kjent som Shetlands-Larsen.

Leif Larsens meritter under siste krig er omfattende.

52 ganger seilte han over Nordsjøen mellom Norge og Shetland. Med seg hadde han bl.a. agenter, flyktninger og våpenlaster.

Det var slitsomme oppdrag under krigens harde krav til innsats, mot og offervilje i kamp mot okkupasjonsmakt og uvær.

Det kan slås fast at den norske motstandsbevegelse var avhengig av den støtte som blant andre Shetland-Larsen og vår Marine for øvrig på Shetland bidro med.

Shetlands-Larsen er født og oppvokst her i Fyllingsdalen. Gjennom sin innsats for et fritt Norge er han imidlertid kjent i inn- og utland. Dette har skjedd ved hjelp av både bøker og film som skildrer disse modige menneskers innsats.

Ved å hedre Leif Larsen, hedrer vi samtidig de mennesker han representerer, nemlig de nordmenn som ved sin innsats sikret oss den fred og frihet vi fikk for 40 år siden.

På vegne av Fyllingsdalens egen «8-mai-komite» vil jeg nå anmode Leif Larsen om selv å avduke den minneplate som er tilegnet ham.

Må det plantede tre for fred og frihet og denne minneplate ikke la historiens lærdom gå i glemsel, men sørge for at kommende slekter står vakt om vår frihet som en selvstendig nasjon.

 

< Tilbake til program