Monument for Fyllingsdalens første industri

Sydvesten 20/1977

Som tidligere omtalt i Sydvesten så har man i en tid arbeidet med planene med å få plassert den gamle slipesteinen fra Træet (kirkegårdstomten) på en sokkel et sted i Fyllingsdalen. Den er et av de få minner man fortsatt har fra den eldste industri man har hatt i dalen – en gammel smie som sto i området der alle parsellene nå er i drift. Gjennom en koordinert aksjonskomite med distr. sjef Wiberg i Atlas Copco, entreprenør Kythe, arkitekt Wiberg og firma Auto 23, ble det på høstparten i fjor utarbeidet en plan for reising av en sokkel som slipesteinen kunne monteres på. Planene har vært behandlet i Bydelsutvalget i Fyllingsdalen og har siden vært til vurdering av Distriktsantikvaren for Vestlandet og Fritidsseksjonen i Bergen kommune.

Fra kommunens side har man nå gått inn for planene med å plassere slipesteinen midt i Lynghaugparken og Leif Sælensminde skal forfatte en tekst til en inskripsjon på sokkelen som forteller kort om hvem som brukte slipesteinen og hvilken virksomhet den var knyttet til. Distr.sjef. Wiberg opplyser til Sydvesten at man nå vil forsøke å få igangsatt arbeidet med å støpe sokkelen så snart som mulig. Slipesteinen har siden i fjor høst vært oppbevart av Auto 23 som påtok seg transporten fra stedet ved bekken på kirkegårdstomten.

Om alt går greitt så skulle slipesteinen kunne stå til alles beskuelse fra tidlig på høsten av.

 

< Tilbake til Slipesteinen