Monumentet

Sydvesten 19/1976

Etter at Sydvesten satte frem forslaget om å bringe den gamle slipesteinen etter Ivar Træ, den gamle smeden fra Fyllingsdalen, frem for dagens lys, har vi bl.a. fått en positiv henvendelse fra Atlas Copco. Firmaet er villig til å være med å finansiere flyttingen og reisingen av monumentet og har foreslått at det kan plasseres på plenen like før man kommer til tunnelen (Vestlundsiden). Etter at vi fikk denne henvendelsen fra Atlas Copco, har vi tatt kontakt med Auto 23, som også var svært interessert, og tilbød seg å stå for transport og eventuell lagring av steinen inntil den blir plassert.

Fritidsseksjonen har stilt seg svært positivt til tiltaket. Direktør Anders Kvam var ikke enig i forslaget fra Atlas Copco ang. beliggenheten på grunn av at det foreslåtte stedet er et rent trafikkområde. Kvam kunne derimot tenke seg en av parkene f.eks. den nye Lynghaugsparken som et gunstig sted.

Det som nå gjenstår av forberedelser er å finne en arkitekt som kan påta seg å tegne en sokkel til monumentet. Når det er gjort, skulle det være mulig å gå løs på reisingen av monumentet over «den første industri i Fyllingsdalen».

 

< Tilbake til Slipesteinen