Slipesteinen til Lynghaugparken

Sydvesten 36/1976

Bydelsutvalget har behandlet spørsmålet om hvor slipesteinsmonumentet skal plasseres. Etter forslag fra representant Per Askeland (Dnf), ble det enstemmig vedtatt å gi den plass i den sentrale del av Lynghaugparken. Der vil den være godt synlig fra alle aktivitetsplasser i parkanlegget, og den vil også kunne sees fra veien.

Bydelsutvalget bestemte at den nye skulpturen skal ha navnet «Slipesteinen», ettersom det jo er en slipestein som utgjør hovedmotivet.

Det skal lages en inskripojonsplate, og på denne ønsket utvalget at man måtte tilføye navnet på steinens opprinnelige eier, samt bruksnummer.

For øyeblikket er steinen til oppbevaring hos Auto 23, som for en tid siden med mye om og men fikk flyttet steinen fra kirkegårdstomten hvor den opprinnelig har stått.

Det er ytret ønske om at «Slipesteinen» burde plasseres på sin opprinnelige plass. Grunnen til at dette ikke er tatt til følge, er at dette området i fremtiden vil komme til å bli kirkegård. Bakgrunnen for at Lynghaugparken nå er blitt valgt, er at man har gått ut fra at skulpturen der vil kunne være til glede for så mange Fyllingsdøler som mulig.

 

< Tilbake til Slipesteinen