Intervju med Stein Ugelvik Larsen

Ingeborg Lysgaard-Dahl

«Svenske»-dalen

Bergens Arbeiderblad 17. juni 1989

– Er det den praktfulle naturen – «din sol, din himmel, dine engar grøna» – som lokker svenskene til Fyllingsdalen? Eller kan det være alle de mange hjemmekjente og kjære navn på svneske Norges-venner som broderfolket her finner på veier og streder?

Ett er i hvert fall sikkert. Fyllingsdalen blir svenskere og svenskere. Ikke bare kjøper de opp Fyllingsdalen. Nå skal tre fremtredende svensker også få sitt eget minnesmerke, like i nærheten av et av de store svensk-eide konsernene, Vesta. Nær to tusen arbeidstakere i dalen er i dag lønnet av svensk storkapital. EB-konsernet har fem selskap i Fyllingsdalen – EB Industri & Offshore, EB Installasjon, EB Handel, EB Distribusjon og EB Energi. Selskapene har tilsammen 1095 ansatte. Med 63 prosent av aksjene i EB-gruppen, er det svenske Asea og sveitsiske Brown Bovery som er de reelle eierne.

Vesta-gruppen, med rundt 700 ansatte i Fyllingsdalen, eies av svenske Skandia.

KJENTE SVENSKE NAVN

Tar du deg en tur rundt i den vakre dalen, treffer du en pen liten flokk menn – og en kvinne – som har kastet ære og glans over fedrelandet. Vi møter Karl Hjalmar Branting, Torgny Segerstedt og Dag Hammarskjøld, de tre som skal få sitt minnesmerke, og vi finner Ture Nerman og grev Folke Bernadotte , og som eneste kvinne, «sangfuglen» Jenny Lind.

Ture Nerman, født i 1886, var forfatter og journalist, sosialdemokratisk medlen av Riksdagen, og redaktør av den antinazistiske avisen «Trots alt». Grev Folke Bernadotte vil hos oss være mest kjent for innsatsen i forbindelse med å redde danske og norske fanger fra tyske fangeleirer. Det var han som ved krigens slutt utvirket at ca. 20 000 fanger ble samlet fra forskjellige konsentrasjonsleirer i Tyskland, og via Danmark sendt til Sverige med de berømte hvite bussene. Folke Bernadotte var svensk offiser og filantrop, født 1895, myrdet i 1948 i Jerusalem, på FNoppdrag som megler i Palestinakonflikten.

HVORFOR SVENSKER?

Etter forslag fra Vei- og gatenavnsutvalget vedtok Bergen bystyre i juni 1964 at store veiløp i Fyllingsdalen skulle få navn etter en del fremtredende svenske personligheter som mer eller mindre har spilt en stor rolle for norsk politisk liv. Kanskje var det også i takknemlighet for innsatsen som disse, og flere svensker gjorde for Norges sak under krigen. Norgesvenner var de i hvert fall alle de som har gitt navn til veier i Fyllingsdalen.

«SVENSKELUNDEN»

Og nå skal de få sin minnelund, Karl Hjalmar Branting, Dag Hammarskjøld og Torgny Segerstedt.

– På det vesle grøntområdet like øst for Oasen, langs Hjalmar Brantings vei, skal det reises en trekantet søyle i marmor eller granitt, med relieff av de tre svenske hedersmennene, får BA vite av formannnen for Minnesmerkekomiteen i Fyllingsdalen, univ. lektor Stein Ugelvik Larsen.

Karl Hjalmar Branting (1860-1925) var sosialdemokratisk partifører og journalist, medlem av Riksdagen, og vel den største personligheten som nordisk arbeiderbevegelse har fostret. Han fikk Nobels Fredspris i 1921.

Dag Hammarskjøld, jurist og sosialøkonom, etterfulgte i 1953 Trygve Lie som FN’s generalsekretær. Han var født i 1905. En flystyrt i september 1961 gjorde ende på hans lange og intense innsats for fredens sak.

Torgny Segerstedt (1876 – 1945), journalist og religionshistoriker, var en utrettelig forkjemper for Norges sak under siste verdenskrigen. Han var redaktør av Gøteborgs Handels og Sjøfartstidning, kjempet intenst mot totalitære styresett, særlig nazismen.

Minnesmerket med relieff av de tre vil bli omkranset av vannspeil og beplantning – en liten oase nær Oasen. Senterforeningen i Oasen har , donert 10 000 kroner til formålet. Billedhuggeren Nils Aas har sagt seg villig til å påta seg oppdraget.

– Vi håper også på støtte fra svenske bedrifter, sier Ugelvik Larsen, på vege av hele komiteen, med dens ti medlemmer. Ny kontakt vil også bli tatt med Fritid Gøteborg, Bergens vennskapsby, som sa seg interessert i saken under Svensk-Norsk Uke i fjor.

NILS LANGHELLE

Stortingspresident Nils Langhelle (1907 – 67) vil også få sitt minnesmerke i Fyllingsdalen. Langhelle var medlem av Bergen bystyre i mange år, og formann i Bergens forente Arbeiderparti gjennom en årrekke. Tegninger foreligger, og prosjektet vil bli realisert i samarbeid med Bergen Arbeiderparti og Fyllingsdalens Arbeidersamfunn.

De nye minnesmerkene vil føye seg til rekken av minnesmerker som allerede er reist i Fyllingsdalen.

Ved Lynghaugvannet står slipesteinen etter smeden Ivar Dalen, og i Benshaugveien ved kirkegården har sønnen Andreas Dalen og hesten hans fått sitt minnesmerke.

En tredje fyllingsdøl som det er reist merke over, er statsråd Ivar B. Sælen (1855-1923). Han har fått plass ved vakre Ortunvannet.

På Sikthaugen har statsminister Johan Ludvig Mowinckel (1870 – 1943) fått sin vei og minnelund, og C. J. Hambro er minnet i veien som også bærer hans navn. Ved Oasen står Shetlands-Larsens «Minnetre».

 

< Tilbake til Svenske monumenter