Styret i Minnesmerkekomitéen

Valgt på årsmøtet 2017:

Styreleder:                                                  Stein Ugelvik Larsen              til 2018

Nestleder/sekretær/kasserer:                 Kari Hoffmann                          til 2019

Styremedlem:                                            Svend-Ove Kristiansen           til 2019

Styremedlem for 2 år:                              Birthe Larsen                            til 2018

 

Varamedlem for 1 år:                               Magne Angvik

Varamedlem for 1 år:                               Olaug Sælen Solheim

 

Jan Eidsvåg, revisor

Valgkomite: Ida Knudsen og Tore Knappen

Representant i Kulturrådet: Kari Hoffmann

Representant i Andreas i Dalens fond: Kjell Sælensminde