Publikasjoner

I noen år har Minnesmerkekomiteen arbeidet med å få utgitt lokalhistorisk litteratur for Fyllingsdalen. Vi startet med et nokså ambisiøst program om å skrive ”hele” historien fra de aller eldste tider og frem til i dag. Erfaringen tilsa imidlertid at vi i første rekke vil skrive historien frem til innlemmelsen i Bergen dvs. ca 1960.

Redaksjonskomiteen for dette arbeidet er Magne Angvik, Kari Hoffman og Stein Ugelvik Larsen. Boken har arbeidstittelen: FYLLINGSDALEN FØR I TIDEN og rekke enkeltpersoner arbeider nå aktivt sammen med redaksjonskomiteen for å gjøre boken ferdig. I løpet av høsten 2003 regner vi med at mye av arbeidet med manus vil bli klart.

Etter som arbeidet skrider frem vil vi også vurdere å utgi mindre hefter og samle en del av kildene i egne utgaver og utgi i et begrenset opplag.

Et viktig forberedende arbeid med lokalhistorien har vært det langsiktige arbeidet med å bygge opp en egen billed-samling ved Bergen offentlige bibliotek i Oasen. Dette har vært mulig takket være at en rekke av fyllingsdølene har latt oss få låne private bilder som vi har kunne innlemme i samlingen etter hvert. Mange av disse bildene har vært utlånt til lokalavisen Sydvesten og publisert der under ”Det historiske bildet.” Vi planlegger derfor at FYLLINGSDALEN FØR I TIDEN skal inneholde svært mange bilder og illustrasjoner. Jo flere bilder vi kan få låne fra dem som også leser dette, jo bedre vil denne boken kunne bli. Boken forventer vi skal kunne bli ferdig i løpet av 2004. Mange av bildene har også vært brukt i CD-romen om Fyllingsdalen. De bildene vi låner fra private blir scannet til digitalt format og levert tilbake til eieren innen kort tid.


Publikasjonene:

Vi har nå lagt ut full versjon av CD-romen "Fyllingsdalen i gamle dager" på nettet.

Her vil vi legge ut Arveskifter fra gårder i Fyllingsdalen.

Tilbake til forsiden