Åpning av utstillingen

«Okkupasjon og frigjøring»

ved Bergen off. bibliotek, Oasen filial, 8. mai 1985 kl. 13.00

Sælen skoles musikkorps: «Gud signe vårt dyre fedreland» – 3 vers

Velkomsthilsen v/Kari Hoffmann, Bergen off. bibliotek, Oasen filial

Petra Ersvær orienterer om utstillingen

Biblioteksjef Jahn Storum hilser fra Bergen off. bibliotek

Hilsen ved Johanna Drange, lærer ved Sælen skole under krigen

Nils Sælensminde hilser på vegne av Milorg i Fyllingsdalen

Avslutning: Sælen skoles musikkorps: «Ja, vi elsker» – 3 vers

 

< Tilbake til Shetlands-Larsen/Frihetstreet