Shetlands-Larsen/Frihetstreet

Leif Andreas «Shetlandslarsen» Larsen (1906-91) var den fremste skipperen i Shetlands-gjengen og en av de fremste motstandsfolkene i landet under 2. verdenskrig. I løpet av krigen ledet han 52 overfarter, og var ved krigens slutt den høyest dekorerte allierte marineoffiser.

Minnesmerket, avduket 8. mai 1985, består av to deler – et tre plantet av Larsen selv og en minneplate med inskripsjonen: «Leif A. Larsen – Shetlands-Larsen – plantet denne tuja (Livstreet) her ved sitt hjemsted. Treet er et minnesmerke over hans innsats under 2. verdenskrig og symboliserer vårt ønske om fred og frihet.»

 

Om minnesmerket av Kari Hoffmann

Et «levende» minnesmerke over en levende fyllingsdøl bærer denne innskriften:

LEIF A. LARSEN – SHETLANDS-LARSEN –
PLANTET DENNE TUJA (LIVSTREET) HER VED
SITT HJEMSTED. TREET ER ET MINNESMERKE OVER HANS INNSATS
UNDER 2. VERDENSKRIG OG SYMBOLISERER
VÅRT ØNSKE OM FRED OG FRIHET.

Stedet er veien bak Fyllingsdalen idrettshall, der avkjørselen til høyre dreier opp mot «skolehaugen» hvor Leif Larsen i mange år hadde sitt hjem.

Minnesmerket består av en gruppe gråstein, hvor minneplaten er festet til den største. I skråningen bak steinene står tujaen eller «Livstreet» som kjennes ved at det vokser langsomt og blir meget gammelt.

Inskripsjonen minner om Leif Larsens -Shetlands-Larsens – innsats i Nordsjøfarten under krigen. Hele 52 ganger krysset han Nordsjøen mellom Norge og Shetland. De første årene i små, sårbare fiskeskøyter, siden som fører av ubåtjagere. Med-seg-hadde han bl.a. agenter, flyktninger og våpenlaster. På denne måten bidro han til å holde forbindelsen mellom det okkuperte Norge og de allierte land åpen. Sammen med mann – skapet trosset han vær og vind, og utsatte seg gang på gang for umenneskelige påk jen; for Norge igjen skulle bli et fritt land.

De dramatiske turene over Nordsjøen er beskrevet av Frithjof Sælen i boken «Shetlands-Larsen» som stadig kommer i nye opplag. Boken ble filmatisert etter krigen med Leif Larsen selv i hovedrollen. For sin tjeneste har Leif Larsen mottatt et stort antall hedersbevisninger.

Minnesmerket ble avduket 8. mai 1985 på 40-årsdagen for Norges frigjøring. Sammen med ordfører Arne Næss og kontreadmiral Arne Utne, Vestlandets Sjøforsvarsdistrikt, var en bydel møtt frem for å hylle Leif Larsen og fru Anna. Lyshovden Skoles Musikkorps spilte og det var hilsninger ved Minnesmerkekomiteens formann Stein Ugelvik Larsen. Aslaug Sælensminde hilste fra «den gamle Fyllingsdal» og fra «det nye Fyllingsdal» Terje Johannessen, formann i Bydelsutvalget. Høydepunktet under høytidligheten var da Leif Larsen selv utførte den symbolske planting av FRIHETSTREET.

Etter avdukingen fant mange veien til Fyllingsdalen kirke der sokneprest Bjarte Holme holdt en 8. mai-gudstjeneste.

Dagen ble avrundet med en samling i menighetssalen.

Minnesmerket er skjenket Fyllingsdalen av Det Nyttige Selskab i Bergen.

 

Mer om Minnesmerket

Program for avdukingen

Dikt av Stein Ugelvik Larsen

Hilsen ved Aslaug Sælensminde

Tale ved Kontreadmiral Arne Utne

Tale ved avslutningen i Fyllingsdalen kirke ved Stein Ugelvik Larsen

Omtale Bergens Tidende 23. mars 1985

Omtale Bergens Tidende 9. mai 1985

Program for utstillingen «okupasjonstid og frigjøring»

Orientering om utstillingen ved Petra Ersvær

Intervju med Leif Larsen, Norges Handels- og Sjøfartstidende 8.1.1986

Intervju med Leif Larsen, Sydvesten 8.5.1985

Intervju med Steffen Hanstveit, Sydvesten 8.5.1985

Intervju med Oddrun Kvale, Sydvesten 8.5.1985

Minne frå krigsåra av L. S., Sydvesten 8.5.1985

Samtale med lærer Johanna Drange, Sydvesten 8.5.1985

Samtale med Olav Bønes, Sydvesten 8.5.1985

Motstandsbevegelsen i Fyllingsdalen, Sydvesten 8.5.1985

Tale ved Anders Kvam

Bilder fra avdukingen

Bilder fra utstillingen «okupasjonstid og frigjøring»

Portrett av Shetlands-Larsen

Skisse (PDF-format)