Dikt av Stein Ugelvik Larsen

Til Frihetstreet

Dette treet som vi nå fullfører plantingen av er en tjua. Det heter også «livstre». Det kjemmes ved at det vokser langsomt, blir meget stort og meget gammelt.

Fred er ikke stillhet, absolutt ro,
Men fred er frihet til å vokse, gro.

Til å strekke grenene forvirrende frem,
inn i luften, – uten å tenke på dem

som vil tvinge – bøye deg inn
krenke din frihet – formørke ditt sinn.

Du må kunne velge fellesskap fritt.
Ditt samfunn – skal frivillig være ditt.

Men som stemmen i treet; Et fellesskap vet,
det må verne, trygge, – skape solidaritet.

Frihet er å realisere seg selv
– i hensyn til andre, men ingens trell.

Hit vil jeg komme. Her vil jeg se
frihet er mulig: Symbolet – vårt frihetstre

 

Stein Ugelvik Larsen er formann for Minnesmerkekomiteen i Fyllingsdalen.

 

< Tilbake til Shetlands-Larsen/Frihetstreet