Et tre for friheten og Shetlands-Larsen

Bergens Tidende 9. mai 1985

Fyllingsdalen hyllet i går Shetlands-Larsen, Leif Andreas Larsen, nå 79 år gammel, med et frihetstre og en minneplate ved Idrettshallen. Formannen i Minnesmerkekomiteen i Fyllingsdalen, Stein Ugelvik Larsen, forklarer hvorfor:

– Fyllingsdalen er et nytt bysamfunn og vi vil gi det identitet. Vi valgte å hylle Leif Larsen som gammel fyllingsdøl, og 40-årsjubileet for frigjøringen var en god anledning til å hedre en mann mens han ennå er i live ved å la ham plante et levende minnesmerke, et tre. Minneplaten forteller at treet ble plantet for å minnes hva Larsen utrettet under krigen, og at treet står som et symbol på fred og frihet.

På sine 200 hemmelige ferder fram og tilbake mellom Shetland og det okkuperte Norge fraktet Shetlandsgjengen i krigsårene våpen, forsyninger, flyktninger, etterretningsagenter og Lingefolk. Først med fiskeskøyter, fra 1943 med de kjente ubåtjagerne «Hessa», «Hitra» og «Vigra», og som den norske marinen da hadde overtatt. 10 skøyter med 44 mann gikk tapt.

Leif Larsen kom over til Storbritannia i 1941. Han kom med i Shetlandsgjengen og han ble Shetlands-Larsen. 52 ganger krysset han Nordsjøen og to ganger forliste han, men kom seg tilbake til Storbritannia.

 

< Tilbake til Shetlands-Larsen/Frihetstreet