Minnestein og frihetstre i Fyllingsdalen

Rune Valderhaug

Bergens Tidende 23. mars 1985

Fyllingsdølene skal nå lære om Norges frigjøring fra tyskerne i 1945 som aldri før. Minnesmerkekomiteen i Fyllingsdalen, Oasen bibliotek og samtlige skoler i bydelen er gått sammen om et storstilt opplegg for frigjøringsjubileet 8. mai.

Målet er at ingen fyllingsdøl, enten man er ung eller gammel, heretter skal være i tvil om hva 8. mai står for, og hva frigjøringen betyr i nyere norsk historie. Planting av frihetstre, minnesmerke over Shetlands-Larsen, utstilling og et storstilt undervisningsopplegg på skolene er de viktigste stikkordene i opplegget som starter like over påske.

– På selve 40-årsdagen for frigjøringen, onsdag 8. mai, skal det avdukes en minneplate over Leif Larsen – eller Shetlands-Larsen – på Skolehaugen like bak Fyllingsdalen idrettshall. Shetlands-Larsen har bodd i Fyllingsdalen i mange år etter krigen, og blir i dag betraktet som en av dalens store sønner. Larsen skal også plante et eget frihetstre på Skolehaugen, forteller bibliotekbestyrer Kari Hoffmann og skolenes representant i den lokale 8. mai-komiteen Reidar Haugstvedt til Bergens Tidende.

Dyster bakgrunn

Hoffmann og Haugstvedt sier videre at man særlig ønsker å gi barn og unge i Fyllingsdalen informasjon. Hovedvekten i markeringen blir lagt på frigjøringen og hva 8. mai innebærer for Norge. Men for å gi frigjøringen et rett perspektiv, må man også gi den dystre bakgrunnen som selve krigen var.

– Vi skal også åpne en egen utstilling i Oasen bibliotek. Gjennom bilder og gjenstander vil vi belyse dagliglivet under krigen og fokusere hva frihet betyr på en måte som særlig retter seg mot barn. I denne sammenhengen ønsker vi å komme i kontakt med fyllingsdøler som har bilder og gjenstander til utlån. Vi vet om en del fyllingsdøler som var aktivt med i motstandskampen eller som var evakuert, og noen av disse blir trukket inn både i utstillingen og skolenes opplegg.

Også den gamle lokalavisen «Sydvesten» skal vekkes til live for en dag. Avisen ble nedlagt for noen år siden, men skal 8. mai utgis som et jubileumsnummer til samtlige husstander i Fyllingsdalen og Bønes. Her skal man presentere bilder, intervjuer og annet stoff omkring krigen og frigjøringen – selvsagt sett fra en lokal synsvinkel.

Skolene

– Hva skal skolene gjøre?

– Det spesielle her i Fyllingsdalen er at samtlige skoler – alt fra barneskolene til den videregående skolen – skal være med på markeringen. Det legges opp til en rekke aktivitets- og undervisningstilbud. Ingen skole kan være med på alt, men alle skal velge noe. Samtlige skoler skal besøke frigjøringsutstillingen i Oasen, som for øvrig også blir åpen for alle andre interesserte. Elevene vil få skriftlige oppgaver, blant annet skal de intervjue voksne som opplevde krigen. Det beste av dette blir for ettertiden bevart i en lokal krigshistorisk samling på biblioteket.

Undervisningspakke

De to fremholder at det også blir laget spesielle «undervisningspakker» som skal gå på omgang mellom skolene i Fyllingsdalen. Disse vil inneholde opprop, kopier, rasjoneringskort, effekter, klær og sko fra krigens dager. Skolene skal dessuten på utflukter til krigsminnesteder i Fyllingsdalen. Selv om dalen er en ung bydel, har man både brakker, kanonstillinger og skyttergraver som kan gi lokalbefolkningen inntrykk fra krigen. Fyllingsdalen Teater holder eksempelvis til i en gammel tyskerbrakke, og både på Knappenfjellet og Løvåshaugen finner man fortsatt kanonstillinger og skyttergraver. Skolene har dessuten fått tak i en gammel kopi av av filmen om Shetlands-Larsen». 2500 elever fra 4. klasse og oppover får tilbud om å se denne, og tidligere rektor Harald Hundvin skal besøke samtlige skoler for å fortelle om Shetlands-trafikken. Videre skal det lages en egen lysbildeserie, som viser aktuelle krigssteder i Bergen slik de så ut under den 2. verdenskrig og slik de finnes i dag.

– Hele dette svære opplegget i Fyllingsdalen tar sitt utgangspunkt i 8. mai. Vi synes det er viktig at nye generasjoner får kjennskap til de veldige gledes-scenene som ble utløst denne dagen i 1945, og hva dette betyr for freds- og frihetstanken i vår tid. Målet er at samtlige voksne og skoleelever i Fyllingsdalen etter årets frigjøringsjubileum vet litt mer om 8. mai og hva dagen betyr for landet vårt, sier Hoffmann og Haugstvedt.

 

< Tilbake til Shetlands-Larsen/Frihetstreet