Samtale med lærer Johanna Drange

6. mars 1940

 1. Når begynte du som lærer i Fyllingsdalen?
  Jeg begynte i slutten av oktober 1940.
 2. Hvor lenge var du der?
  Jeg var der i 7 år, hele krigen og da freden kom.
 3. Hvor mange elever kunne det være på skolen de årene?
  Det var 4-delt skole da jeg begynte. Det var annenhverdags skole. 1. klasse var alene en dag, 2. og 3. sammen en dag, 6. og 7. klasse sammen en dag. Det ble 5-delt i løpet av krigen. I den første 7. klassen min var det 24-25 elever da vi startet. Men om våren var det blitt 39 p.g.a. evakuering fra Laksevåg og Bergen. En gutt måtte ikke føres opp i protokollen da faren hans hadde vært med i illegalt arbeid. Faren måtte ikke spores opp gjennom sønnen.
 4. Når okkuperte tyskerne skolen?
  Årstallet er jeg ikke sikker på, men det var trolig 42-43. Tyskerne bodde på loftet på skolen, og de brukte skoleplassen til ekserserplass. Elevene fikk for det meste bruke skoleplassen i friminuttene.
 5. Hvordan føltes det å ha tyskerne så nær inn på seg?
  Det var slitsomt og vi måtte være forberedt på hva som hel st. Tyskerne brukte f. eks. skolens toaletter. Vi forsøkte å opptre korrekt fra begge sider.
 6. Hvilken virkning hadde det på elevene?
  Jeg hadde inntrykk av at elevene var så vant med tyskerne at de brydde seg ikke så mye om dem.
 7. Hvorfor ble undervisningen – skolen – flyttet til Krohnegården og til Frøyhall
  1 .mars fikk alle skolene brennselsferie. Etter en tid ble alle lærerne permittert uten lønn. I stillhet opprettet foreldre og lærerne undervisning for småklassene i et privat hjem på Krohnegården. Det var ulovlig og måtte derfor ikke registreres.
 8. Hvordan gikk det da lærer Navelsaker ble tatt?
  Lærer Navelsaker ble tatt i 44 som gissel for sin sønn. Da fikk vi en nazilærer: I oktober 1944 ble det sprengt så mange granater nede i grustaket, der Texaco-stasjonen ligger, at alle vinduene i skolen blåste inn. Disse ble satt inn igjen, men foreldrene våget ikke sende barna den farlige veien til skolen. I løpet av november ble skolen flyttet til Frøyhall på Løtvedt. Da ble skolen igjen 4-delt. Læreren var der en dag og jeg en dag. Jeg hadde først 1. klasse 4 timer, deretter 2.-3. klasse sammen i 5 timer, altså 9 timer pr. dag. Læreren hadde vel tilsvarende. Læreren planla at vi skulle ha julefest sammen. Men den dagen ble jeg «syk».
 9. Hvordan opplevde du at det ble fred?
  Det kan ikke beskrives. 8. mai møtte jeg ikke på skolen. Det var så urolig i dalen at barna ble holdt hjemme.
 10. Hvordan gikk det på skolen resten av våren?
  Det var stor glede, og vi flyttet like etter freden tilbake til Sælen skole. Ingenting av det som hendte i denne tiden ble skrevet ned, så jeg forteller bare etter minnet.

 

< Tilbake til Shetlands-Larsen/Frihetstreet