Svenske monumenter

Fyllingsdalen har flere gater oppkalt etter fremtredende svenske personligheter: Torgny Segerstedt, Hjalmar Branting, Dag Hammarskjöld, Folke Bernadotte, Ture Nerman, Jenny Lind. Dette er mennesker som har hatt stor innflytelse, ikke bare i Sverige, men over hele verden – også i Fyllingsdalen.

Minnesmerkekomiteen i Fyllingsdalen ønsker å hedre disse viktige personene ved å sette opp monumenter over tre av dem: Branting, Hammarskjöld og Segerstedt.

 

Mer om monumentet

Intervju med Stein Ugelvik Larsen  BA 17. juni 1989

Plantegninger (PDF-format)

Skisser (PDF-format)