Utskrift fra Sorenskrivaren i Nordhordland, Skifteprotokoll IV.A.6a, 1776-1779, fol. 417b.

65. Schiold Skibreede
 

Knappen
Anno 1779 den 21de Julii blev ved min eedtagne Fuldmægtig Peder Tufteberg i Nærværelsen af lensmanden Jan Tvetteraas og de 2de Vurderingsmænd Ole Nord Eide og Hans Natland holdt en lovl. Arve Skiftte og Deeling paa gaarden Knappen eftter den der afgangne Enkemand Mons Rasmussen hvis Boe Deeles imellem hans Børn, som ere 2de Sønner og 3de Døttre neml:
1 Ældste Søn Lars Monsen Knappen og boende paa bt. grd. Tilstæde
2 yngste Søn Mons Monsen boende paa Gr. Knappen, myndig og tilstæde.
3 Ældste Datter Brithe Monsdatter Øvre Fyllingen, er giftt med Hans Rasmussen og boer paa gaarden Øvre Fyllingen ej tilstæde.
4 Anden Datter Ingeborg Monsdatter Madhopen er giftt med Michel Larsen og boer paa gr. Madhopen ej tilstæde.
5 Yngste Datter Marthe Monsd. Er 26 Aar gl. med Formynder Søstermanden nys bete. Michel Madhopen.
Om dette Skifttes Foretagelse er Foruden Kundgiørelse i de Bergenske Addresse Eftterretninger No 26 under 3de Julii sidstl. udfærdiget Proclama og er med Lensmandens paategning den 20de f.m. ved Birchelands Kirke bleven kundgiort. Dernest blev Registering og Vurdering som følger

 

Løsøre
Er Sterboet ejende i alt                       26  –  5  –  2
Indgield
Hans Rasmussen Øvre Fyllingen skylder her til Boet
Efter angivelse                         2  –  0  –  0
Videre løsøre Effecter eller Indgjeld var Boet ej
tilhørende thi bliver Summa Boets Formue                       28  –  5  –  2
Derimod
Er Boet behæftet med gield som bliver at anføre til
Udgift
1 Sønnen Lars Monsen Knappen fordrede for
Begravæses Vederlag                         8  –  0  –  0
Viidere Gield var Boet ej paahæfttede thi blive at
anføre dette Skifttesomkostninger
Stemplet Papiir   0  –  1  –  8
Salarium   0  –  2  –  0
For proclama   0  –  3  –  6
Fogden   0  –  1  –  0
Beskrivelsen   2  –  3  –  0
Lendsmanden og Mændene   0  –  4  –  8
For Kundgjørelsen   0  –  0  –  8                          
Til sammen   4  –  3  –  14
Hvilke er mig betalt uden Udlæg
af Boet
Summa B. Udgiftt                         8rd  –  0  –  0
Dernest bliver Boets tilstand Saaledes at Regulere
Indtægten er i alt i opløben til den
Summa                         24  –  6  –  1
Derimod er Boets gjeld                         8  –  0  –  8  
Til Deeling                         20  –  5  –  2
Sønnen Lars Knappen arver                         5  –  5  –  12
Sønnen Mons Knappen arver ligesaa                         5  –  5  –  12
Datteren Brithe Monsdatter eller Mand Hans
Rasmus arver                         2  –  5  –  14
Datteren Ingeborg Monsdatter eller Mand
Michel Larsen                         2  –  5  –  14
Og Datteren Ingeborg Monsdatter                         2  –  5  –  14  
Summa                         20  –  5  –  2s
Hvoreftter til eenhver skeer følgende
Udlæg
1 Til Sønnen Lars Monsen for fordrede 8 rd bleven
Udlagt qværn med huus og Jern                         3  –  0  –  0
3 qvarter Kaaber Kjedel                         3  –  0  –  0
Annammer hos Hans Øvre Fyllingen det han er
Skyldig med                         2  –  0  –  0  
Er                         8  –  0  –  0
2 bete. Lars Monsen for Arv 5 – 5 – 12s bleven
udlagt 3 gl. Bolker udj en sildenodt
for   2  –  3Mrk  –  0
1 Sætning store Soldegarn med
tilbehør   1  –  3  –  0
1 Færing Baad med 1/2 Sejl   1  –  2  –  0
1 Skjelle Soken   0  –  3  –  0
1 Ditto Kloer   0  –  0  –  4
1 gl..?   0  –  0  –  8    5  –  5  –  12  
3 Sønnen Mons Monsen for Arv 5 – 5 – 12s
bleven udlagt 1/3 qvarter Kaaberkjedel
for 5-3 Mrk derudji   2  –  3  –  0
Endeel liaaer   0  –  0  –  8
1 Spade og Sigd   0  –  0  –  8
1 qvern med Huus og Jern   3  –  0  –  0
3de Navere til sammen   0  –  0  –  8
2de hager begge   0  –  0  –  8
4 Melke Koller   0  –  0  –  8
1 Furre Strykke   0  –  0  –  4    5  –  5  –  12  
4 Datteren Brithe Monsd. Eller hendes M. Hans
Rassmusen er for Arv 2 – 5 – 14s
Udlagt
1 gl. Koe Flotte   1  –  3  –  0
1 smaa Sildegarn   0  –  1  –  0
1/2 Deelen udj et Fiskesnøre   0  –  1  –  0
1 Ditto   0  –  0  –  8
1 Liden Baad   0  –  2  –  0
1 Kar for   0  –  3  –  0
1 studt høvel   0  –  0  –  2
1 gryde for   0  –  1  –  0
1 par leister   0  –  0  –  4    2  –  5  –  14  
5 Datterne Ingeborg Mosndatter eller Mand
Michel Larsen for Arv 2 – 5 – 14 s bleven
Udlagt
1 Skjerring   0  –  1  –  0
1 Kiste med laas   0  –  3  –  0
Stør og Stæng   0  –  1  –  8
1 hvid Vads Trøye   0  –  3  –  8
1 par gl. Vad Buxer   0  –  1  –  12
1 Hardanger Aaklæde   0  –  5  –  8
1/2 Deelen den gl. NodteBaad   0  –  1  –  0
1/4 Tønde Sæde Korn for   0  –  1  –  8
1 Sex Kande Bøtte 4 s derj   0  –  0  –  2    2  –  5  –  14  
Til Datteren Marthe Monsdatter er for Arv
2 – 5 – 14s Udlagt
1 Kiste med laas   0  –  2  –  0
1 par hviide Vad.Lange Buxer   0  –  2  –  8
1 Strie lerreds skjorte   0  –  2  –  0
1 graae Ming Qvittel   0  –  3  –  0
1 Hynde med Fjerfyld   0  –  4  –  0
2de Fiskekister   0  –  1  –  4
1/2 Tønde Sæde Korn for   0  –  3  –  0
1Sex Kande Bøtte 4 s derj   0  –  0  –  2    2  –  5  –  14  
Summa Boets Massa                       28rd  –  5Mrk  –  21s


Tilbake til Arveskrifter